UUDISED

Kodukant kogub pajatusi

Postitatud | 15/01/2019

loe edasi

Kodukandi jõulutervitus!

Postitatud | 21/12/2018

...

loe edasi

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsub üles saatma fotosid külaplatsidest

Postitatud | 23/10/2018

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsub üles saatma fotosid külaplatsidest

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsub üles saatma fotosid külaplatsidest Kuni 23. veebruarini 2019. aastal ootab Eesti Vabaõhumuuseum fotosid külaplatsidest, olgu need siis rajatud kas tänavu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks või juba varem puhtast rõõmust ja soovist luua paik oma küla rahvale kooskäimiseks. Tegu võib olla nii tavafoto, droonifoto kui ka ajaloolise fotoga (eelnevalt skaneeritud). Külaplatsid ehk külavainud on hea näide sajandite pikkusest traditsioonist, kuidas ühiseid kooskäimiskohti on loodud. Valik piltidest leiab kasutust hetkel koostatava Eesti inimarengu aruande kogumikus, mis seekord keskendub avalikule ruumile ja demokraatiale. Fotod, mis ei lähe avaldamisele kogumikus, talletatakse igal juhul Eesti Vabaõhumuuseumi kogudes elektrooniliselt ja muudetakse läbi muuseumide infosüsteemi MUIS kõigile kättesaadavaks. Kindlasti koostame neist piltidest ka rändnäituse, mida saab siis eksponeerida üle Eesti.”’ Fotosid külaplatsidest palume saata aadressile maaarhitektuur@gmail.com tähtajaga 23. veebruari 2019. Foto puhul palume näidata faili nimes, millist külaplatsi on jäädvustatud, aastaarv, mil foto tehtud ning oma nimi, nt Vaiatu_ 2018_ Alli Kask. Meilitekstis palume lisada võimalusel ka täiendavat informatsiooni nagu näiteks ehitistega (kõlakojad, lipualused, kiiged jne) seotud arhitektid ja ehitajad, kui on teada. Huvitav on ka lisainformatsioon, milles teave rahastusallikate kohta (LEADER, PRIA, KOP, KÜSK, EV100, Liikumine Kodukant või koguni esimese Eesti Vabariigi ajal kodukaunistamise kampaania toetused, jne). Eelkõige palume aga sinna kirja panna pildi saatja kontaktandmed. Fotode saatjate vahel loositakse välja kolm Eesti Vabaõhumuuseumi perepiletit 2019. aastaks. Foto: Kaur Kemberg, 2011 Lisainformatsiooni saate vajadusel samalt aadressilt maaarhitektuur@gmail.com. Elo Lutsepp SA Eesti Vabaõhumuuseum Maaarhitektuuri keskuse juhataja Mob +372 53 444 769 www.evm.ee...

loe edasi

Kogukonna ühisseminar

Postitatud | 12/10/2018

Kogukonna ühisseminar

Head vallakodanik! Kutsume Sind kogukonna ühisseminarile, mis toimub Hiiumaa valla aastapäeva ja TÕN-i raames neljapäeval, 25.oktoobril Lauka rahvamajas. Osalemiseks registreeri end aadressil...

loe edasi

Kandideeri erivajadustega inimeste abistamise vabatahtlikuks

Postitatud | 03/10/2018

Eesti Külaliikumine Kodukant alustab oktoobris hanke “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine“ raames vabatahtlike kaasamisega. Saame pakkuda vabatahtlikku toetust täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele. Lisaks Hiiumaale on testimisse kaasatud veel viis maakonda: Harjumaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa ja Võrumaa. Kandideerimisel tuleb täita avaldus, mille leiab Vabatahtlike Väravast kuulutuste alt. (vaata  https://vabatahtlikud.ee/kuulutus/4962/  ) Kes arvutis avaldust täita ei saa, võib helistada meie koordinaatorile Ingrid Purgele, temaga kohtuda ning täita avalduse paberil. Koordinaator võtab kõigi soovijatega ühendust, vesteldakse ja koos tehakse otsus, kas meie pakutu vabatahtlikule sobib. Omalt poolt pakume sobilikele kandidaatidele  sissejuhatavat koolitust ja juhendamist ning võimalust vabatahtlikuna enesele ja teistele head teha. Vabatahtlike pakutavad teenused ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. Pakume vabatahtlikele võimalust olla hoolekandeteenuste juures tuge vajavale inimestele seltsiliseks, saatjaks ja toetajaks lihtsamates kodutöödes,  inimesega juttu ajada või jalutama minna, saata teda poes, ametiasutuses või mõnel üritusel. Kellele meie tegevused võiks sobida? Sellised tegevused sobivad hästi eakamatele inimestele, kel lapsed juba suureks kasvatatud ja vaba aega rohkem. Mitmel pool maailmas läbiviidud uuringud näitavad, et vanemas eas vabatahtlikena tegutsevatel inimestel on parem tervis ning rahuldust pakkuvamad peresuhted kui neil inimestel, kes vabatahtlikud ei ole. Samuti sobivad vabatahtlikeks gümnaasiumi- ja ülikoolinoored.“Vabatahtlik tegevus pakub suurepärast võimalust juba noorena proovida, milline töövaldkond sobib ja milline mitte. Kutsekooli õpilane või tudeng saab vabatahtlikuna hoolekandesüsteemis tegutsedes suurepäraseid kogemusi, mis kuluvad ära edasises tööelus.  Miks mitte teha oma kooli loovtööde, seminaride raames vabatahtliku tegevust talletades näiteks eakate inimeste lugusid, nende oskuseid ja teadmisi?” Ootame aktiivselt osalema ka kogukondi, nii abivajajatest teada andes kui ka omalt poolt vabatahtlikena oma kogukonna inimestele appi minnes. Nii saame oma kogukonnas elavaid inimesi toetada võimalikult kaua olema aktiivsed ja elama oma kodus.  Teame, et juba täna mitmetes kogukondades vabatahtlik  tegevus toimib, kutsume ennast meile teada andma ja liituma hanke tegevustega, et ka kõik juba tegutsevad vabatahtlikud saaksid koolitust, sõidukulude hüvitist ning oma kogemusega panustada mudeli arendamisse. Kõigil, kel huvi tekkis, palume endast märku anda juba oktoobris. Vabatahtlikele mõeldud sissejuhatav koolitus  toimub 3.-4. novembril. Lisainfo: Ingrid Purge, Hiiumaa koordinaator, sydamepesa@gmail.com, tel: +372  5695 4846 Vaata lisa meie kodulehelt:...

loe edasi

Kodukant Hiiumaa sai Eesti lipu

Postitatud | 06/07/2018

Hiiu Leht 05.06.2018 ” Lipu sai külaliikumine Kodukant”

loe edasi

Hiiumaa 15. külade päev

Postitatud | 26/06/2018

Hiiumaa 15. külade päev

Laupäeval, 16. juunil, toimus Kõrgessaare mõisapargis Hiiumaa 15. külade päev. Osalejaid tervitasid Hiiumaa vallavanem Reili Rand, MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse esinaine Ester Tammis ja Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid. Päeva jooksul sai testida oma merepääste ja tuleohutuse alaseid teadmisi, saada infot Eesti Naabrivalve tegemistest, meisterdada koos MTÜ Jääk ja Praak juhendajatega, kuulata Maire Forseli (Leisi Lapikoda) ettekannet ettevõtluse võimalikkusest maal ja soetada omale meelepärast käsitöö- ja omatoodangu müüjatelt. Kultuurilist meelelahutust pakkus naisrahvatantsurühm Ungrulust Helgi Taelma juhendamisel ning Kärdla Nukuteater ja Kersti Ojasalu. Toeka ja väga maitsva külade päeva supi keetis Aimi Aromatova oma naiskonnaga. Päeva lõpetas ettevalmistusena Hiiumaa esimeseks öölaulupeoks väike ühislaulmine Ingrid Purge ja Valter Parve eestvedamisel. MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa tänab kõiki külade päeval osalejaid, päevajuht Artur Valku, esinejaid, töötubade läbiviijaid ja laadal kauplejaid ning kõiki, kes aitasid meid selle toreda päeva korraldamisel ja läbiviimisel. Ja nagu ütles vallavanem Reili Rand külade päeva avades ja Ester Tammisele külakaigast üle andes, kutsub Kärdla järgmisel aastal külarahva külla! Kohtumiseni Kärdlas! Külade päeva korraldamist rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Hiiumaal tuleb Külade päev – artikkel Hiiu Lehes...

loe edasi

Hiiumaa 15. külade päev

Postitatud | 11/06/2018

Hiiumaa 15. külade päev

Hiiumaa külades on elu! Hiiumaa 15.külade päev toimub 16.juunil algusega kell 12.00 Kõrgessaare Mõisapargis. Päeva juhib Artur Valk. Päeva avavad  Hiiumaa Kodukandi juhatuse esinaine  ja  Hiiumaa vallavanem.  Teematoad: – 12.30 Kuulake! Piirkonna külad kõnelevad kogukonnaelu korraldamisest. – 13.20  Kas maal on võimalik iseendale tööd andes toime tulla? Väikeettevõtluse      .      võimalikkusest  maal. Maire Forsel. Leisi Lapikoja lugu. Tööde väljapanek. – 14.20 Kuidas mõjutab haldusuuendus külaselu? Külakogukonnad ja koostöö    omavalitsusega.  Külvanem kui kogukonna häälekandja. – 15.00  EV 100 poolel teel. Hiiumaa kogukonna panus. – 15.30 Hiiumaa 15.külade päeva ametliku osa lõpetamine. Tänud ja kummardused sädeinimestele. Külakaigas  taas teele. Turgutame keha! Rammus külasupp kl. 13.00 ja jagatakse seni, kuni otsa saab… Hind 2 € – 15.40 Hakkame sättima Hiiumaa esimeseks öölaulupeoks, mis toimub 18.augustil Käinas Padarimäel. Putkase külaseltsi juhatuse liige Ingrid Purge räägib peo korraldusest. Meie külaline Valter Parve võtab otsa üles ja koos harjutame EV100 suurürituseks. Laul teeb rinna rõõmsaks! Kogu päev    –    Omatoodangu laat ning rohevahetus. Tassi välja, mis sul ülearu. Vaheta! – Lastele lavastuslik luulekava Ilmar Trulli vahvatest värssidest „Nukuteater trullib“. Kersti ja Kärdla kooliõpilased – Käsitöötuba igale eale „Meisterdame vanast uue“. Õpetab Jääk ja Praak. – Kultuuriprogramm nagunii – Politsei- ja päästeameti infoväli on vastastiku rikastav. Küsitluslehed, mis suunavad sind mõtlema kodukoha turvalisusele ja oma panusele selles. Küsitluslehtedele vastajaile auhinnad. – Oma teadmisi jagab Eesti Naabrivalve – Loterii ja kohvik  Broneeri kindlasti Helilt müügikoht/laud tel. 5691 2640 Võid müüa kõike, mida oled merest püüdnud, ise kasvatanud, purki pannud, valmis teinud …, olgu see siis kala või kapsapea, kitsejuust või nikerdus puust, mõnus marjakook või omatehtud jook … Müügikoha tasu ei ole, kui loovutad midagi laadaloteriile. Muu korralduslik info Estrilt tel. 5648 7057 või Helilt tel.  5691 2640 Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital Head põliselanikud ja suvehiidlased, Hiiumaa külalised! Tulge kogu perega, tegemist jagub...

loe edasi

Kodukant Hiiumaa üldkoosolek

Postitatud | 11/06/2018

Head Hiiumaa Kodukandi liikmed! Kõik külaelust hoolivad inimesed! Olete oodatud Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ üldkoosolekule, mis toimub 13.juunil 2018.a. algusega kell 16.00 Kuriste Külamajas. PÄEVAKAVA: 1. Majandusaasta aruande tutvustamine (tegevus- ja majandusaasta aruanne, revisjoni tulemused) ja kinnitamine. 2. Juhatuse tegevuskava aastaks 2018. – KÜSK-i poolt toetatud projektist „Oska hoida kogukonda ja aidata abivajajat“ ja jätkutegevused. – „Teeme Ära“ 2018 kokkuvõte. Maailmakoristuse päevast 15. sept. 2018 – Hiiumaa 15.külade päevast 16.juunil Kõrgessaare Mõisapargis. – Kogukonna juhitud kohalik areng. Kuidas saame ise olla mõjusamad. 3. Hiiumaa Kodukandi sisendid Hiiumaa valla uude arengukavasse. 4. Hiiumaa aasta küla 2019. väljaselgitamine algab nüüd 5. Liikmemaksu tõstmisest 2019.a. 6. EV100 on poolel teel.  Kingitustest kogukonnale. 7. Fookuses on Hiiumaa esimene Öölaulupidu. 8. Uudistest Eesti Külaliikumine Kodukant tegemistes: – Kodukandi juhatus laienes. Kodukant võtab vastu uusi liikmeid. – Vabatahtliku tegevuse võrgustik ja sotsiaalministeeriumile esitatud hankest – Jooksvad küsimused. Turgutav kohvilaud. Loodame hakkama saada kolme tunniga. Kodukandi juhatuse liikmete ja meie seltside esindajate osavõtt on vajalik. Anna oma osalusest teada hiljemalt 10.juuniks Estrile info@vetsitall.ee või tel. 5648 7057 Juhatuse nimel, Ester Tammis Kui sa tahad teada, mis Kodukandis tegelikult tehakse, siis tule...

loe edasi

Kogukonnapäev 22. märtsil kell 14.00 Tuuru majas

Postitatud | 12/03/2018

Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ kutsub Sind kogukonnapäevale, mis toimub 22.märtsil 2018.a. algusega kell 14.00 Tuuru majas Kogukonnapäeval käsitleme kahte teemade plokki: I Turvaline küla. Koostöös Hiiumaa politsei- ja päästeametiga Kogukonna turvalisuse tagavad partnerlus ja koostöö. Turvaline küla. Kogukondliku turvalisuse projekti „Oska  hoida kogukonda ja aidata abivajajat“ kokkuvõte ja mõtteid edasiseks koostööks.  Ester Tammis, Aare Allik ja Hannes Aasma. Jagame välja esmase „telefoniraamatu“ (infolehed hädavajalike telefoninumbritega ja tegutsemisjuhendiga) II Külakogukond muutuvas ajas Teeme Ära 2018. Ja Maailmakoristuspäevast. Ester Tammis Eesti 100 juubeliaeg on poolel teel! Kogukonna kingitustest ja vahendeist. „EV100 igas külas“ üleeestiline koordinaator  Merle Jantson. Eestlase mälu ja identiteet. Maaelu. Kodune töökoht ja hooldustalud. Valter Parve, Tartu ülikooli õppejõud, eestluse hoidja. Päeva modereerib Viktor Rõbtšenko. Turgutav suupistelaud. Oodatud on kõik, keda Hiiumaa turvalisuse ja külaelu teema kõnetab. Kutsume maaelu üle kaasa mõtlema ja rääkima KOV-ide ja külaseltside esindajaid, ettevõtjaid,  kultuuritöötajaid, ja kooliõpetajaid. Palume oma osalusest teada anda Ester Tammisele hiljemalt 20.mätsiks 2018.a. tel. 5648 7057 või e-posti teel info@vetsitall.ee           ...

loe edasi