Teeme Eesti viirusest puhtaks – Maskitalgud!

Teeme Eesti viirusest puhtaks – Maskitalgud!

Head talgujuhid üle Eestimaa! Talgukevad on käes, kuid eriolukorrale kohaselt tulevad ka talgud erilised. Teeme Ära meeskond kutsub tänasest kõiki liituma algatusega: Teeme Eesti viirusest puhtaks! Kuna traditsioonilist Teeme Ära talgupäeva sel aastal korraldada ei saa, kutsume üles kõiki eestimaalasi valmistama ja kandma riidemaske. See on koos teiste ennetusmeetmetega kiireim ja tõhusaim viis, kuidas saame igaüks kaasa aidata viiruse leviku peatamisele ning tavapärase elukorralduse taastumisele. Maskitalgute eesmärk on muuta isetehtud maskide kandmine inimestele omaseks, teadvustada õiget kandmist ja ühtlasi laiemalt ka maskikandmise vajalikkust avalikes siseruumides. Maskitalgud saavad hoo sisse tänasest, 20. aprillist ja kulmineeruvad maikuu esimesel laupäeval, 2. mail 2020. Teeme Ära värskelt kodulehelt www.teemeara.ee leiad info, miks mask on oluline, kuidas seda kerge vaevaga valmistada, kanda ja hooldada. Ootame kõiki oma maskitegu veebilehel kirja panema, et näidata eeskuju ja innustada teisigi kaasa lööma ning valmistama riidemaske endale ja oma lähedastele. Kuigi sel aastal ei saa me kokku tulla ja teha üheskoos talguid, saame kõige vajalikuma töö kodupaigas ikkagi teha vaid üheskoos – teha Eesti viirusest puhtaks! Teeme ära! Talgupäeva meeskonna poolt tegusat ja turvalist talgukevadet soovides Tarmo Tüür...

Loe edasi

KÜSKi projekt “Külakogukondade võimekuse tõstmine ja tegevuskava”

KÜSKi projekt “Külakogukondade võimekuse tõstmine ja tegevuskava”

Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ poolt KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2020. aasta taotlusvooru esitatud projektitaotlus „Külakogukondade võimekuse tõstmine ja tegevuskava“ rahuldati täies mahus. Hiiumaa Kodukandi arengukava (2015-2020) aeg saab käesoleval aastal ümber. Uue strateegia koostamisele eelneb analüüs, millega selgitame välja mis on külade jaoks oluline, kuhu tahame jõuda ja kuidas seda saavutada. Projektiga alustame uue strateegia koostamise protsessi. Tegevuskavas aastateks 2021-2025 püstitab Hiiumaa Kodukant kaks eesmärki: Luua mudel, kus külaselts ja külavanem toimetavad koos, mille tulemusena suureneb külakogukonna võimekus osaleda oma elukeskkonda puudutavates otsustusprotsessides; Omavalitsuses on välja kujunenud külade/kogukondade kaasamise ja koostöö mudelid (koostöölepe Hiiumaa Kodukandiga, külaelu komisjon, külaelu toetav ametnik). Projekti käigus analüüsime külaseltside tänast tegevust, selgitame välja nägemuse külaelu vajadustest, probleemidest ja ootustest tulevikuks. Projekti tegevuste põhjal sõnastame tegevuskava dokumendi, mis aitab tõsta külakogukondade võimekust osaleda oma elukeskkonda puudutavates otsustusprotsessides, edendada koostööd kogukondade ja kohalike omavalitsuste vahel ning luua suuremat sidusust Hiiumaa Kodukandi liikmete võrgustikus. Maaelu piiratud ressursside tingimustes on edu eelduseks oskus kaasata ja koostööd teha. Külade ja omavalitsuse ning külade omavaheline koostöö on võtmeteguriks külakogukondade huvikaitse teostamisel. Seisame selle eest, et Hiiumaa küla oleks elamiseks suurepärane paik, kus tegutseb elurõõmus, ettevõtlik ja ühtehoidev kogukond. Külaelu areng – see on kogukonna kokkuleppe küsimus. Organisatsiooni tegevustel on otsene seos Hiiumaa valla arengukavaga 2035+ 1. Valitsemine. Meede 4. Külaelu ja mittetulunduslik koostegevus on väärtustatud ning külades on loodud hea elukeskkond. Vallas on kodanikuühiskonda ja vabatahtlike kaasamist soodustav keskkond. https://vald.hiiumaa.ee/arengukava Projekti terviktekst on üleval Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ kodulehel www. kkh.ee Projekti tegevustega on alustatud, veebiküsitlus on koostamisel ja see saadetakse kuu lõpupäevil välja.  Küll aga võivad seoses eriolukorraga muutuda seminaride ja koolituste ajad. KÜSK on pikendanud projekti tegevuste perioodi 31.augustini. Hoidkem üksteist! Ester Tammis, Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ juhatuse liige,...

Loe edasi

KUTSE kandideerima Smart Village (Aruka Küla) arenguprogrammi

KUTSE kandideerima Smart Village (Aruka Küla) arenguprogrammi

Head kogukonnad, külade esindajad! Ootame teid kandideerima üleeuroopalisse arenguprogrammi „Arukad maapiirkonnad 21. sajandil“ (“Smart villages”)! Arenguprogrammi kandideerimist tutvustav e-seminar toimub 02. aprillil kell 10.00-12.00 Zoomis, liituda e-seminarile saab selle lingi kaudu https://zoom.us/j/4644974945 Kandideerimise tähtaeg on 5. mai! Avalduse saab täita SIIT https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application Küsimuste korral võtke meiega ühendust! Ivika Nõgel Eesti Külaliikumine Kodukant Juhatuse liige 5115914 Kutse-küladelekogukondadele-Smart-villages-programmiSmart-village-call-introduction Smart-village-call-introduction Inspiratsiooniks-eelvalikuga-valitud-küladKKK-Arukate-külade-konkurss (1) KKK-Arukate-külade-konkurss...

Loe edasi

Kodukant Hiiumaa jõulutervitus

Kodukant Hiiumaa jõulutervitus

Head külaelu liigutajad! Üks aastaring saab jälle ümber. Igal külaseltsil on oma mõõdupuu, mille järgi seda aastat hinnata. Ees on uued sihid ja head kavatsused. Meie endi käes on võimalus külaelu paremaks muuta.Uutele väljakutsetele vastuastumiseks on vaja koguda rammu. Selleks sobib jõuluaeg oma meeleoluga hästi.  Soovime,  et meil kõigil oleks nende jõulude ajal võimalus olla rohkem oma pere ja lähedastega. Rahulikke jõule igasse kodusse! Kordaminekuid seltsielus uuel aastal! Hiiumaa Kodukandi...

Loe edasi

Kodukant Hiiumaa laiendatud üldkoosolek

Kodukant Hiiumaa laiendatud üldkoosolek

Kutse Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ laiendatud üldkoosolekule Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ kutsub kokku küla- ja seltsielu eestvedajad, kogukonnaliidrid ja partnerid, kellega toimetame koos ühise eesmärgi – „Kogu Eesti peab elama“ – nimel Külaelu ja Kodukant organisatsioonina on pidevas arengus. See, mis toimis eile, ei pruugi täna enam sobida; mõned asjad on lihtsalt ajale jalgu jäänud… 1990-ndatel särtsakate sädeinimeste poolt „liikvele lükatud“ külaliikumine on küll aastatega palju muutunud, kuid põhieesmärgid, mille keskmes on maainimene ja alt-üles protsessid: inimeste kaasatus, kohaliku omaalgatuse toetamine ja koostöövõrgustike loomine, on jäänud samaks. Rahvatarkus ütleb, et ei ole midagi püsivamat kui muutused. Saame kokku 6.detsembril kl.16.00 Valgu seltsimajas, et arutleda ja vajadusel võtta vastu otsuseid järgmistes teemades: Hiiumaa külade päev vajab „uut kuube“. Aegunud arengukavadest külades/piirkondades. Kodukant Hiiumaa tegevusest, kehtivast arengukavast (2015-2020) ja uue arengukava algatamisest. Kodukandi roll kogukonnas, koostöö KOV-iga. Külavanema teema: statuut on olemas. Kas me hoolime oma külast/külade piirkonnast, tunnetame arenguvajadusi ja soovime valida külavanema, kes on KOV-i poolt tunnustatud kontaktisik külas? Turvaline Hiiumaa küla. Koostöövajadused ja –võimalused. Et meie arutelu oleks viljakam, siis ootame Teid aktiivselt kaasa mõtlema/rääkima.  Tore oleks saada ettepanekuid toodud teemade käsitluse osas või teadet valmisolekust sõnavõtuks kokkusaamisele eelneval perioodil.            Külaelu areng – see on kogukonna kokkuleppe küsimus. Et oskaksime katta kohvilaua, palun andke oma tulekust teada 4.detsembriks Helile tel. 5691 2640 või e-posti teel heliuustalu@gmail.com Rõõmsa ja olulise...

Loe edasi