Juhatus

Ühenduse Kodukant Hiiumaa juhatus

Esimees:

Ester Tammis                     5648 7057          hiiumaakodukant@gmail.com

Liikmed:
Heli Üksik                           5691 2640           heliuustalu@gmail.com
Viktor Rõbtšenko              5647 4141            vktr422@gmail.com