Kodukant Hiiumaa kommunikatsioonialaste oskuste tõstmisel lähtuvalt organisatsiooni eesmärkidest

KÜSK toetas piirkondlike vabaühenduste kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise toetamise voorus  meie projekti “ Kodukant Hiiumaa kommunikatsioonialaste oskuste tõstmisel lähtuvalt organisatsiooni eesmärkidest”.

MTÜ Kodukant Hiiumaa on saarel ainuke katusorganisatsioon, mis ühendab maa- ja külaelu edendavaid seltse.

Vabaühenduse suhtekorraldus- ja sisekommunikatsioonialased teadmised ei ole täna aga piisavad.

Projekti raames:

1. Viiakse läbi kahepäevane koolitus, kus käsitletakse

*  Organisatsiooni sisene kommunikatsioon st. Kodukandi viieliikmelise juhatuse vahel, kokkulepped. Hea meeskonna ehitamine.

*  suhtlusliinid seltsidega ja seltside vahel – küladelt küladele. Parem oskusteave. Idee ja sõnum kogukonnale nähtavaks.

*  Koostöö avaliku sektoriga.

2. Viiakse läbi töökoosolek külaseltside ja teiste maaelu vedavate vabaühendustega  läbimõeldud ja hästitoimiva suhtluskultuuri ja suhtlusliinide seadmiseks ehk kommunikatsiooniplaani koostamise arenduskava.

3. Hiiumaa X külade päeva raames viiakse läbi töötuba: koostöö avaliku  sektori ja vabaühenduste vahel; kodanikuühiskonna kujundamine.

4. Kodukant Hiiumaa ja külaarendusega tegelevate vabaühenduste kommunikatsiooniplaani koostamine.

Suhtekorralduse- ja kommunikatsioonialaste oskuste rakendamise tulemusena on paranenud suhtlemiskultuur, kodukandi tegevus on meedias nähtav, positiivse ja usaldusväärse kuvandiga, mis aitab kaasa kodanikuühiskonna arengule.

Koolituskava on kokku pandud MSMedia juhataja Mart Sooniku poolt. Koolitaja valik on kindlasti õige, kuna ta tunneb saare olusid ja situatsiooni küllaltki hästi.

Kokkuvõtlikult koolitusprogrammist: Sõnastame hetkeolukorra ja probleemid nii sise- kui väliskommunikatsioonis, seame üheskoos strateegilised eesmärgid ja valime nende saavutamiseks õige taktika. Lepime kokku prioriteedid ja vastutajad. Esimese päeva lõppedes võtavad koolitusel osalejad kaasa kodutöö, mis annab mõtlemisainet, et järgmisel päeval aktiivselt kaasa töötada.

Koolituse aeg: juuni esimesel poolel. Kuupäevad täpsustamisel,

Hiiumaa Kodukandi tegevus on  projektipõhine ja tänases majandusolukorras Hiiumaal ei ole see kerge. Seetõttu on iga projekt ergutav ja aitab vabaühenduste eestvedajatel positiivse sõnumiga ja tegevustesse kaasamisega oma liikmeid tegusana hoida. Soovime , et Kodukandi nimistusse kuuluvad vabaühendused tunnevad ennast toetatutena ja ühtekuuluvatena.

Projekti juht: Ester Tammis, MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse liige

Projekti kestvus oli 01.04.2013 – 31.03.2014. Kõik projekti tegevused on läbi viidus ja aruanne esitatud.
Projekti kogumaksumus oli 6517 eurot ja sellest KÜSKi toetus 5753,50 eurot.

Pöördumine Koostööleping Esitlus