Liikmed

Liikmete nimekiri seisuga 01.01.2024

1. MTÜ Kaigutsi Külaselts
2. SA Hiiumaa Arenduskeskus (SA Tuuru õigusjärglane)
3. MTÜ Kassari Haridusselts
4. MTÜ Külaselts MUHV
5. MTÜ Kaarel ja Leena
6. MTÜ Kuriste Haridusselts
7. MTÜ Agapäeotsa selts
8. MTÜ Kõpu piirkonna arendusselts Valguskiir
9. MTÜ Haridusselts EDU
10. MTÜ Pühalepa Naistekoda
11. Tõnu Otsason, Palade Teabetuba
12. MTÜ Männamaa külaselts
13. MTÜ Putkaste külaselts
14. MTÜ Tubala Küla Selts
15. MTÜ Hiiu Tuul