Hiiumaa 14. külade päev koos kohaliku kooli ja külanoortega

Hiiumaa 14.külade päev toimub Emmaste vallas, Sõru paadikuuris 10.juunil 2017.a.

Külaseltsides ja külamajades toimetavad valdavalt üle keskea inimesed. Projektiga soovime kaasata kooli- ja külanoored Kodukandi ja külade tegemistesse läbi teematoa: „Kodukant, külaselts ja külamaja – noorte vajadused ja võimalused“. Küla ei ole jätkusuutlik, kui ei panustata noortesse. Esimese sammuna pakume Emmaste Põhikooli perele käsitöö näitus-müügi korraldamise Hiiumaa 14. Külade päeval. Kutsume üles ka teisi Hiiumaa koole ja Hiiumaa Noorsootöö Keskust selles osalema. Kultuuriprogrammi paneb kokku Emmaste Põhikool.

Arutleme teemal „Eesti 100. Maanoorte panus“

Toimub roigasmööbli valmistamise töötuba, omatoodangulaat ja rohevahetus..

Lisaks alustame ettevalmistusi 2017. aasta Eesti Külade Maapäevaks, Hiiumaa parimat küla, mis on esitatud Eesti aasta küla nominendiks tunnustame 2017. aasta Külade päeval.

Külade päeva korraldamist rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahendites. Toetuse summa 1313,80 eurot, projekti omafinantseering 250 eurot.