Hiiumaa 15. külade päev – kogukonna päev

Hiiumaa 15. külade päev toimub Kõrgessaare Mõisapargis 16.juunil 2018.a.

Külaseltsides ja külamajades toimetavad valdavalt üle keskea inimesed. Külaelu järjepidevuse hoidmiseks soovime  oma tegevustesse kaasata külanoori ja kooliõpilasi. Küla ei ole jätkusuutlik, kui ei panustata noortesse. Kui eelmisel aastal tuli meie tegemistega kaasa Emmaste Põhikooli pere, siis Hiiumaa 15. külade päeva korraldamisel kutsume osalema peamiselt Lauka Põhikooli ja Kärdla Põhikooli Kõpu õppekoha õpilasi ja õpetajaid, aga ka teisi Hiiumaa koole ning Hiiumaa Noorsootöö Keskust.
Külades on head ja omalaadset käsitööd valdavaid inimesi, kuid nad ei oska sellest luua ärimudelit ja töökohti.
Kutsume Saaremaalt lektor-praktiku Maire Forseli rääkima oma lugu ja julgustama looma oma äri maal/külas.
Arutleme teemal „ Kuidas mõjutab haldusuuendus külaelu. Külakogukonnad ja koostöö omavalitsusega“,
„EV100. Külade ja maanoorte panus“. Tehtud ettepanekud ja saadud mõtted saavad Kodukant Hiiumaa edasise tegevuse aluseks.

Toimub küladevaheline turvalisuse mäng (koostöös PPA ja Päästeametiga)

Päeva ilmestavad kohalikud isetegevuslased ja kõigile osalejatele pakume kosutavat lõunasuppi.

„Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“. Projekti kogumaht on 1628,75 eurot, millest kohaliku omaalgatuse programmi toetus on 1348,75 eurot ja omaosalus 280 eurot.