Hiiumaa esindajad Eesti külade XII Maapäevale

Projekti eesmärgiks on väärtustada maaelu, tõsta maainimestes ja külakogukondades indu ja oskusi, koos arutada haldusreformiga seonduvaid murekohti ja kanda külaelu hääl riigijuhtideni. Kohalikku külaelu käigus hoidev külarahvas  on valmis riigile appi tulema nii kaasa mõtlemise kui tegutsemisega.

Kaasates maa– ja külaelu eestvedajaid Eesti külade XII Maapäeva ettevalmistavatesse tegevustesse saavad külaelanikud juurde teadmisi uutest võimalusatest, indu ja tahet ise oma küla elu kujundada.

Alates 1996. aastast on Eesti külaliikumisel oma suursündmus MAAPÄEV ehk külade parlament, mille eesmärgiks on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal. Maapäevade kandvaks ideeks on anda külaliikumisele selged suunad, püstitada reaalseid ülesandeid, leida lahendusteid, teha ettepanekuid riigikogule, ministeeriumidele, omavalitsustele.

Hiidlaste osalemine Maapäeval annab võimalused vahetult osa saada eelpoolnimetatud tegevustest ja protsessidest ning loob eeldused kaasarääkimisvõimalusteks, nii et ka meie väikese saare külaelu rõõmud ja mured ning tulevikunägemused leviks meist kaugemale ja leiaks suuremat kandepinda.

Delegatsiooni liikmetel on kohustus jagada oma kogemusi, aga samas sukelduda ka külastuskoha temaatikasse. Nimelt saavad maakonna delegatsioonid ülesande (töölehe alusel) analüüsida ettevõtlust ja ettevõtlikkust 1.päeval külastatavates Viljandimaa piirkondades/kogukondades, mille põhjal toimuvad  arutelud ja viimasel päeval foorum. Kokkuvõtvalt: Sünnivad Maapäeva sõnumid ja Eesti külakogukondade pöördumine Eesti riigijuhtide ja avalikkuse poole ning Eesti külade sõnum Euroopale. (Kodukandi strateegia 2.pt., ettevõttlikkus)

  • Võtame kaasa maakonna toimekama, Aasta küla 2017 konkursile esitatud Kuriste külade piirkonna esindajad, kes valdavad tõest pilti külade koostööst, nende rõõmudest ja muredest
  • Võtame kaasa oma sõnumi ja sümboolika, mida Maapäeval esitleme.
  • Valmistame ette küllaminekud vastuvõtva maakonna, Viljandimaa küladesse, taludesse, ettevõtetesse, kuhu võtame kaasa hiiumaiseid kingitusi. Küladesse me ju ei sõida, kas sa mõtled siin seda esimest päeva?
  •  Valmistame ette saarele omase õhtusöögi „Iidlaste maitsed“. See on traditsioonilisel  ühisõhtusöögil maakonda tutvustav ja iseloomustav osa

Projekti maksumus 2020,10 eurot, millest KOP toetus 1415,10 eurot ja omaosalus 605 eurot.

Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ning toetavad Hiiu vald, Käina vald, Pühalepa vald ja Emmaste vald.