KOP sügis 2021 – Hiiumaa esindajas Eesti külade XIV Maapäevale

Ülevaade projekti vajalikkusest:

Eesti Külade Maapäev on regulaarselt toimuv maaelu edendajate foorum, kus otsustatakse Eesti Külaliikumise Kodukant tegevussuunad järgmiseks kaheks
aastaks. Eesti Külade XIV Maapäev pidi toimuma 2021 suvel Harjumaal Nelijärvel, kuid lükkus COVID-i tõttu aasta võrra edasi. Sündmus toimub 4.-5. augustil 2022.
aastal samas kohas.
Hiiumaa Kodukant kaasab Maapäeva delegatsiooni (max 19 inimest) tegusad inimesed Hiiumaa küladest, kes oskavad vaadata tulevikku ja mõistavad, kui oluline on kogukondlik võrgustik, koostöö ja siduvad kohustused kohaliku omavalitsusega.
Delegatsiooni liikmetel on võimalus jagada oma kogemusi, aga samas süveneda ka külastuskoha temaatikasse. Nimelt saavad maakonna delegatsioonid ülesande
analüüsida ettevõtlust ja ettevõtlikkust Maapäeva 1.päeval külastatavates Harjumaa piirkondades/kogukondades, mille põhjal toimuvad arutelud ja teisel päeval foorum.
Kokkuvõtvalt: sünnivad Maapäeva sõnumid ja
Eesti külakogukondade pöördumine Eesti riigijuhtide ja avalikkuse poole ning Eesti külade sõnum Euroopale (Kodukandi
strateegia 2.pt., ettevõttlikkus). Maapäeval vastuvõetud manifest on meie endi /Maapäeval osalenute koostatud ja seetõttu kanname koos riigiga ühist vastutust
selle täitmise ees ja peame ka ise panustama küla- ja maaelu arengusse.
* Maapäevale kaasame Hiiumaa valla Aasta küla 2020. võitja esindajad, kes valdavad tõest pilti külade koostööst, nende rõõmudest ja muredest;
* Võtame kaasa oma sõnumi ja sümboolika, mida esitleme Hiiumaa vallale ettenähtud alal;
* Valmistame ette küllaminekud Harjumaa küladesse, taludesse, ettevõtetesse, kuhu võtame kaasa hiiumaiseid kingitusi.
Maapäeval osalemine on Kodukandi arengukavas 10.3 Eesmärk III Koostöö

Projekti eesmärk ja tulemused:

Eesti külade XIV Maapäeval on osalenud motiveeritud ja teadlik Hiiumaa külade ja valla esindus, kes on kaasa rääkinud ja teinud ettepanekuid edaspidiseks maa- ja
külaelu korraldamiseks. Maapäevalt on ammutatud uusi teadmisi ja kogemusi, mida jagada ja rakendada oma piirkonna külades ja kogukondades.

Projekti maksumus kokku on 1725 eorot, millest kohaliku omaalgatuse programmi toetus on 1155 eurot ja Kodukant Hiiumaa omafinantseering 570 eurot.

Artikkel Hiiu Lehes http://www.hiiuleht.ee/2022/09/hiidlaste-esindus-kulade-maapaeval/