Hiiumaa külades On elu!

Projekti eesmärgiks on tõsta maainimestes ja külakogukondades indu ja oskusi, et Eesti külade XI maapäevale läheb teadlik külaelanik, kes oskab ja tahab ning kodanikuna tajub, et ta on täieõiguslik ühiskonna liige ja temalt oodatakse ettepanekuid maa- ja külaelu korraldamises, valla asjades kaasa rääkimises ning riigiorganite tegevuse suunamises. Seega, Maapäeval osaleb hästi ettevalmistatud liikmetega Hiiumaa delegatsioon, kes teab piisavalt palju meie maakonna külaelu häid ja arendamist vajavaid külgi ning oskab ammutada uusi teadmisi ja kogemusi Eesti külade XI maapäevalt sooviga neid jagada ja rakendada oma piirkonna külades.

Eesti Külade Maapäev on regulaarselt toimuv maaelu edendajate foorum, kus otsustatakse Liikumise Kodukant Eesti tegevussuunad järgmiseks kaheks aastaks. Eesti külade XI Maapäev toimub 7.-9.augustil 2015.a. Säreveres, Järvamaal ja kannab nime „Kuulakem, külad kõnelevad!“. Külaliikumine Kodukant Eesti korraldas 10.septembril 2014.a. seminari teemal „KOP taotlus Kodukandi huvides“, kus leppisime kokku maakonnaühenduste ettevalmistavad tegevused maapäevaks. Ikka selleks, et maapäev oleks töine, tõhus ja tulemuslik. Hiiumaa Kodukant ei soovi kaasa võtta „turiste“, vaid tegusaid inimesi, kes oskavad vaadata tulevikku ja mõistavad, kui oluline on kogukondlik võrgustik, koostöö ja siduvad kohustused KOV-idega.

Selleks:

  • Korraldame maakondliku arengupäeva, kus selgitame maapäeva ülesannet ja  ülesehitust.

Delegatsiooni liikmetel on kohustus jagada oma kogemusi, aga samas sukelduda ka külastuskoha temaatikasse. Nimelt saavad maakonna delegatsioonid ülesande (töölehe alusel) analüüsida ettevõtlust ja ettevõtlikkust 1. Ja 2.päeval külastatavates piirkondades/kogukondades, mille põhjal toimuvad  arutelud ja  viimasel päeval foorum. Kokkuvõtvalt:  Sünnivad Maapäeva sõnumid KOV-idele, Eesti riigile ja „Eesti külade sõnum Euroopale“. (Kodukandi strateegia 2.pt., ettevõttlikkus)

  • Valime maakonna toimekama küla ja esitame Aasta küla 2015 konkursile. KANDIDAADI esitamisega kaasneb konkursil osalemise tasu (35 € ), mille tasumine on pandud nominendi esitanud maakonnaorganisatsioonile.
  • Palume külaseltsidel/piirkondadel kokku koguda tõesed lood külaelust, nii õnnestumistest, kui ka vigadest, mis külaelu tegevuste korraldamistel tehtud.
  • Kujundame videoreportaaži Hiiumaa külast või piirkonnast, ~ 5 minutit, milles vahelduvad videolõigud ja fotod ning see on mõeldud Maapäeval esitlemiseks oma maakonna tutvustamiseks
  • Teeme videoreportaažist 20 koopiat, mida on tulevikus võimalik kasutada kingitusena maakondade/sõpruskülade/seltside  vahelistel kohtumistel
  • Töötame välja oma sõnumi ja sümboolika, mida esitleme maakonna telgi ees.
  • Valmistame ette küllaminekud vastuvõtva maakonna, Järvamaa küladesse, taludesse, ettevõtetesse, kuhu võtame kaasa hiiumaiseid kingitusi.
  •  Valmistame ette saarele omase õhtusöögi „Iidlaste maitsed“. See on traditsioonilise ühisõhtusöögil maakonda tutvustav ja iseloomustav osa.

Projekti rahastab Kohaliku omaalgatuse programm 917 euroga

Maapäeva kava seisuga 14.04.2015