KOP- kevad 2021; Koostöö külakogukondade ja omavalitsuse vahel tagab piirkonna arengu

Projekti eesmärk ja tulemused:
Hiiumaa külakogukondade huvikaitse on läbi Kodukant Hiiumaa uuele tasandile viidud: külades ja Kodukandi organisatsioonis on tõusnud koostöö ja kaasamise
võimekus.
-omavalitsuses on loodud külade/kogukondade kaasamise ja koostöömudel; omavalitsus toimetab avatud koostöös kogukondadega;
– Hiiumaa Kodukandi ja Hiiumaa valla vahel on sõlmitud koostöölepe. MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa on viinud külakogukondade huvikaitse uuele tasandile – üksteist
arvestav ja lugupidav koostöö omavalitsuse ja Hiiumaa Kodukandi ning külakogukondade vahel on püsiv ja arenev;
– külakogukonnad räägivad kaasa oma elukeskkonna arengute küsimustes ja arengus;
– külakogukondade koostöö vallaga toimib: koos piirkonna arendusjuhtidega ehk osavalla vanematega (Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus) on välja töötatud külade
esindusorganite (külavanemad, külaseltsid) ja valla koostöö põhimõtted;
– omavalitsus toimetab avatud koostöös kogukondadega; koostöö on fikseeritud
lepinguga.
– Metsanurme külaseltsis kuuldu ja nähtu on innustanud osavaldasid ja külaseltse tegema järjepidevat koostööd, otsima võimalusi kogukonnateenuste arendamiseks ja
pakkumiseks külamajades. Igas Hiiumaa piirkonnas leidub ajaloolisi ja huvipakkuvaid vaatamisväärsuseid, lugusid… Otsime need üles ja vormime
nauditavaks meie külalistele. Kogukonna- ja turismiteenuste pakkumine muudab külaseltsi elujõulisemaks ning arendab kogukonna koostööd.

Projekti lühikokkuvõte:
Kodukant Hiiumaa peab oluliseks tugevdada külakogukondade huvikaitset ja mõju piirkonna arengusse. Soovime üles leida kohalikud arvamusliidrid, kes tunnevad
kohalikke olusid, suudavad luua tulevikuvisiioni ja päriselt tahavad piirkonna arengusse panustada. Kogemuste ja ideede saamiseks korraldame õppereisi Lääne-Harju valda, et tutvuda vallavalitsuse juures oleva kogukonnakomisjoni tööga.
Kodukant Hiiumaa ettepanekul on käesoleva projekti partneriks Hiiumaa Vallavalitsus.

Projekti kogumaksumus on 1699,70 eurot, millest kohaliku omaalgatuse programmi toetus on 1449,70 eurot ja omafinantseering 250 eurot.  Projekti kulude  abikõlbulikkuse periood on 30.04.2021 – 30.04.2022

Õppereis Lääne-Harju valda ja Metsanurme külaseltsi toimus 10.-11.09.2021.

10. septembril külastasime Padise kloostrit ja Paldiskit. Palsiskis toimunud kohtumisel võtsid meid vastu  Lääne-Harju valla vallavanem Jaanus Saat ja vallavalitsuse kogukonnakomisjoni esimees Andrus Saliste, kes andsid ülevaate nii valla kui kogukonnakomisjoni tööst ja vastasid õppereisil osalenute küsimustele.

11. septembril kohtusime Metsanurme külamajas külaseltsi tegevjuht Anneli Kanaga, kes andis põhjaliku ülevaate külaseltsi  juhtimisest, majandamisest ja tegevustest.