KOP meede 1 – Maaelu algab külast. Hiiumaa XI külade päev

 6.septembril 2014 .a. läbi viidav Hiiumaa XI külade päeval, mis seekord toimub tõrvakõplaste juures, saavad kokku ja löövad patsi inimesed kõikidest Hiiumaa kantidest. Külaelu valupunkte käsitlevad töötoad vahelduvad ise tegemise ja isetegevusega. Külade päev, mis toimub koos omatoodangu laadaga, loob kogukonnatunde ja väärtustab maainimest.
Hiiumaa külade päev on oodatud sündmus, mida peetakse igal aastal septembris/oktoobris. Üritus käib ringiratast, vallast valda. See päev toob kokku erinevas vanuses ja eri valdkondades tegutsevaid inimesi, kes hindavad saarerahva omavahelist suhtlemist, koostööd, külalaata ja külaelu probleemidele lahenduste otsimist töötubades. Töö ja lõbu käib käsikäes: pika päeva jooksul saab ajada tõsist juttu, õppida uusi käelisi tegevusi ja lustida meie oma tantsutruppidega. Pakutakse külasuppi, töötab väike kohvik ja ei puudu ka maaelu teemaline külajant. Eelmisel aastal registreeriti Emmastes 250 osalejat, tegelikult oli rahvast tunduvalt enam. Töötubades on sel aastal kandvad teemad: kuidas Kodukant kavandab külainimeste huvikaitset ja mis kasu sellest on; mida saab külaselts ära teha maa- ja külaelu väärtuste hoidmisel ja maaelust positiivse kuvandi loomisel; kuidas külamajadest kujundada keskused, mis soodustavad kogukonnatunnet ja ühistegevust lähtuvalt kogukonna vajadustest; külaselt kui tööandja (külamajal peab olema perenaine/-mees, palgaline töötaja) – kuidas selleni jõuda?

Ülesaareline külade päev aitab tuua maainimese välja tardumusest, et „meist ei olene ju nagunii mitte midagi“. Läbi edulugude sisendame külaseltsidele optimismi ja oskuseid, kuidas paremini oma elukeskkonda ise kujundada.

Projekti toetas KÜSK kohaliku omaalgatuse programm 1400 euroga, Kodukant Hiiumaa omaosalus 200 eurot.
Külade päeva läbiviimist toetas Hiiu vald 210 euroga