Külakogukondade võimekuse tõstmine ja tegevuskava (KÜSK AHE20)

Projekti eesmärk – Projekti toel on analüüsitud külaseltside tänast tegevust, selgitatud välja nägemus külaelu vajadustest,  probleemidest ja ootustest tulevikus ning sõnastatud tegevuskava dokument,  mis aitab tõsta külakogukondade võimekust osaleda oma elukeskkonda puudutavates otsustusprotsessides, edendada koostööd kogukondade ja kohalike omavalitsuste vahel ning luua suuremat sidusust Hiiumaa Kodukandi liikmete võrgustikus.

Projekti kogumaht 3979 eurot.

Projektitaotlus

   II arenguseminar Valgu seltsimajas 7. augustil 2020. Keskel nõustaja Ivika Nõgel ja Ester Tammis

Küsitluse kokkuvõte

Tegevuskava 

Esitlus