Külavanemad kui kogukonnaliidrid on partnerid omavalitsusele

Külade ja külavanemate/-liidrite tegevus ning koostöö omavalitsusega on vastastikku lugupidav, külaelu arvestav ja tagab maaelu jätkusuutlikkuse. Külad on kaasatud piirkonda puudutavatesse  otsustusprotsessidesse.

Külade turvalisus, kogukonna koostöö, seadusandlus – need on teemad, kus külarahvas soovib olla määrava tähtsusega kaasarääkijaks kohaliku elu puudutavates küsimustes. Külad vajavad eestvedajaid, kuid külakogukondade õiguste ja võimaluste eest saame targalt seista siis, kui oleme ise teadlikumad ja haritumad.

Korraldame kogukonna koolituse, õppereisi Hiiumaa külavanematele, külaelu eestvedajatele ja valla ametnikele, et tutvuda MTÜ Raplamaa Külade Liidu ja Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse MTÜ tegevusega. Tutvume tugevate külakogukondadega ja külavanematega Pärnumaal.

Meie tegevused loovad eelduse külade kaasamiseks  valla otsustusprotsessides omavalitsuse partneritena

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

Projekti kogumaht on 2404 eurot, millest kohaliku omaalgatuse programmi toetus on 1977 eurot ja Kodukant Hiiumaa omafinantseering 427 eurot.