MTÜ-le Ühendus Kodukant Hiiumaa videoprojektori ja printeri soetamine

Projekti vajalikkus: 2011.a. Leader meetme 6 projekti „Riist ja tarkvara soetamine“ toetusega soetatud projektori protsessor ütles üles käesoleva aasta suvel ja selle vahetamist ei pea  asjatundjad mõistlikuks (kallis) ja otstarbekaks.  Kodukant Hiiumaa juhatus kasutas oma igapäevatöös eelmise sajandi lõpus kingitusena saadud printerit, mis praeguseks on täielikult amortiseerunud.

Kaasaegse ja kaasaskantava esitlustehnika kaudu on tehnilises mõttes võimalik paremini teostada Kodukandi põhikirjalisi eesmärke info- ja koolituse valdkonnas. Kodukant Hiiumaa arengukava 2015 – 2020 p. 6 PÕHIKIRJALISED EESMÄRGID; p.7 TEGEVUSED EESMÄRKIDE TÄITMISEKS.

Videoprojektor EPSON -S41 ja Printer Canon i-SENSYS MF3010 on vajalikud tarbeesemed, mis aitavad paremini läbi viia Hiiumaa Kodukandi poolt korraldatud koolitusi ja infgopäevi, aga ka külakoosolekuid. Investeering tehniliste vahendite soetamisse lahendab praegu takerdunud esitlus- ja printimisvõimaluse meie juhatuse töös ning vabatahtlikus kogukonnatöös.

Projekti eesmärk: Hiiumaa Kodukandi ja külaseltside poolt korraldatud koolituste, infopäevade, üld- ja külakoosolekute, projektitegevuste jne korraldamiseks ja läbiviimiseks on soetatud videoprojektor ja printer.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist. Projekti eelarve kokku oli 649,00 eurot, millest KOPi toetus 550,00 eurot ja Kodukant Hiiumaa rahaline omaosalus 99,00 eurot