Turvalise Hiiumaa heaks

Ühendus Kodukant Hiiumaa sai toetuse “Kogukondliku turvalisuse  2015. aasta väikeprojektide toetusprogrammi“ projektile “Turvalise Hiiumaa heaks”.

Projekti tegevuste periood on 01.11.2015 – 31.08.2016 ja ja rahaline maht 1225 €

Projekti peamine eesmärk – Korraldada külarahva foorum, selgitamaks välja külade jt. paikkondade turvalisusega seotud probleemid ning  kaasamaks inimesi kogukonna turvalisuse nimel koos tegutsema

Projekti otsesed eesmärgid – Elanike omavaheline koostegutsemine aitab luua ning säilitada õnnelikku ja turvalist kogukonda, kus inimesed tahavad elada. See omakorda toetab kogukonna jätkusuutlikku arengut ja heaolu.
Turvalisemad kogukonnad
Kogukonna teadlikkuse tõstmine turvalisusega seotud teemadel.

Projekt sündis koostöös Hiiumaa Politseiametiga ja Hiiumaa Päästeametiga

Projektist

Projekti kokkuvõttev esitlus Maakondlikul Foorumil Käinas 19.02.2016