Vabatahtlike kaasamine ja vabatahtlike tegevuse arendamine Hiiumaal

KÜSKProjekti rahastatakse KÜSK juhatuse 26. septembri 2012.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest. 

Projekti lühikokkuvõte:

Vabatahtlike koolitamine, motiveerimine ja tunnustamine Hiiumaa külaelu edendamiseks.

Projekti eesmärgiks on vabatahtliku tegevuse edendamine Hiiumaal, nii vabatahtlike kaasajate kui vabatahtlike tegevuse olulisusest teavitamine. Tugevdada külavanemate ja külaseltside võrgustikku, elavdada külaelu ja tunnustada tegusaid inimesi.

Projekti raames 
• viiakse läbi 2 koolitust;
• jututoad kõigis Hiiumaa valdades;
• õppereis (ühisüritused) projektis osalejatele (külaelu edendajad, nii kaasajad kui ka vabatahtlikud);
• tunnustusüritus kauaaegsetele vabatahtlikele;
• vabatahtliku tegevuse hetkeseisu kaardistus, andmebaasi koostamine;
• Kaasatavate ringi laiendatakse võimalust mõõda uute sihtgruppidega – erioskuste, -teadmistega vabatahtlikud, erinevad vanusegrupid ning siiani vähemaktiivsed inimesed.

 Meie inimesed hoolivad Hiiumaa arengust, kogukonna püsimisest ning külaelu jätkusuutlikusest. Projekt annabki ülevaate ja selguse, mis paneb kohalikke vabatahtlikke panustama oma aega, ressursse ja teadmisi ühiskkonnakasulikku tegevusse.

Kodukant Hiiumaa koondab kokku Andmebaasi Hiiumaa vabatahtlike kohta, kuhu on märgitud tegevusvaldkond, tegevuspiirkond, aeg (mis ajal on inimene nõus vabatahtlikuna panustama), vabatahtlik ja soovi korral ka kontaktandmed (kui pole kontakte avalikustatud saab vajadusel Kodukant Hiiumaa kontaktisikult). Andmebaas pannakse ülesse veebipõhiselt kodulehele http://hiiukodukant.edicypages.com . Sellise registri olemasolust teavitatakse Hiiumaa omavalitsusi, ettevõtjaid ja kolmanda sektori esindajaid. Andmebaasi hakkab haldama Kodukant Hiiumaa MTÜ.

KÜSK rahastab projekti summas 5 095,80 eurot.

Vabatahtlik tegevus ja Hiiumaa. 
Töö-ja jututoad valdades ja Kärdla linnas_2.pdf
MTÜ Kodukant Hiiumaa juhatuse liikme Ester Tammise pöördumine

Hiiumaa tunnustatud vabatahtlikud 2012
Hiiumaa vabatahtlike tunnustamine 2012.pdf

Projekti lõpuseminari esitlus
PROJEKT_esitlus.pdf