Veeohutuse koolitused ja seminar Hiiumaal

Projekti üldine eesmärk:

Tõsta Hiiumaa kalastajate ohuteadlikkust, vältimaks õnnetusi vees

Selleks:
1) personaalne lähenemine harrastus- ja rannakaluritele, selgitamaks välja nende teadmisi ja hoiakuid veeohutuse alastes küsimustes;
2) viiakse läbi kolm veeohutusalast koolitust, mis koosnevad nii teooriast kui praktikast;
3) Üle-Hiiumaaline koostööseminar projekti tulemuste hindamisteks, osalejatele tagasisidestamiseks ning  veeohutusalase edasise tegevuse planeerimiseks.

Projekti sihtgrupp: Harrastus- ja rannakalurid, väikelaevade omanikud. Koolitustest võivad huvituda ja osaleda ka kutselised kalurid.  Sihtgrupiks valitakse merel kalastamisega tegelevad kohapealsed elanikud ning väikelaevade (eelkõige paatide) omanikud. Valiku kriteeriumiks hukkunute suur arv selles tegevusalas. Sihtgrupi (koolitatavate arv) suurus on 30 ..40  inimest

Projekti kogumaksumus on 3367 eurot ja sellest Päästeameti toetus 3030 eurot.

Logo