Hiiumaa XIV külade päevast

Postitatud 19/07/2017

Hiiumaa XIV külade päevast

10. juunil toimus Sõru sadamas XIV Hiiumaa külade päev koostöös kohaliku kooli ja külanoortega. Külade päeval osalejaid tervitasid Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse esinaine Ester Tammis, Hiiu maasekretär Piret Sedrik, Emmaste vallavanem Tiit Paulus ja Emmaste Põhikooli õpetaja Eila Tõnisson.
Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts viis läbi merepääste demonstratsiooni (kommenteeris Ain Tähiste), roigasmööbli töötuba juhendas Kalle Talvi. Arutleti teemadel ” Kodukant, külaselts ja külamaja – noorte vajadused ja võimalused” ja “EV 100, maanoorte panus”. Esinesid Emmaste Puhkpilliorkester (juhendaja Toomas Paap) ja Emmaste rahvatantsijad – 1.-2. kl segarühm “Lustipall” ja naisrühm Taherpill (juhendaja Helgi Taelma). Toimus väike omatoodangu ja käsitöö laat. Päeva juhtis Janno Elmi.
Sõru muuseumis sai külastada Emmaste Põhikooli õpilastööde näitust “Mina ka”.
Päeva lõpus anti külakaigas üle Hiiu valla vallavanamale Reili Rannale, kes lubas, et järgmine külade päev toimub koostöös Hiiu vallaga.
Külade päeva projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ja toetas Emmaste Vallavalitsus.
Fotod: Viktor Rõbtšenko