HIIUMAA AASTA KÜLA 2024 KONKURSS

Head Hiiumaa külad/külade piirkonnad ja külaelu eestvedajad! Ühendus Kodukant Hiiumaa otsustas 05.04.2024 toimunud üldkoosolekul välja kuulutada Hiiumaa Aasta küla 2024 konkursi, mille eesmärgiks on avaldada avalikku tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest, jagada laiemalt häid kogukonna toimimise praktikaid, aidata kaasa maaelu positiivse maine kasvule ning teadvustada maa- ja külaelu olulisust Hiiu maakonnas. Kutsume tegusaid ja tublisid külasid/külade piirkondi endast märku andma ja kandideerima Hiiumaa Aasta küla 2024 tiitlile! Konkursi juhend ja osavõtuankeet on leitavad Kodukant Hiiumaa veebilehel www.kkh.ee . Konkurss kestab läbi suve – täidetud ankeete ootame 30.septembriks 2024 aadressile hiiumaakodukant@gmail.com. Aasta küla kuulutatakse välja maakondlikul vabatahtlike ja vabaühenduste tunnustusüritusel novembris 2024 (kuupäev täpsustub). Hiiumaa Aasta küla 2024 esitab Kodukant Hiiumaa Eestimaa Aasta Küla 2025 konkursile. Eelnevalt on Hiiumaa aasta külad olnud Kassari ja Orjaku külad (2015), Kuriste külade piirkond (2017), Sõruotsa külad (2019), Muhvi külade piirkond (2021) ja Puski küla (2023). Täiendav info; Heli Üksik – 5691 2640 või hiiumaakodukant@gmail.com Hiiumaa Aasta küla 2024 juhend Lisa 1 – Hiiumaa Aasta küla...

Loe edasi

KRIISIVALMIDUSE KOOLITUS HIIUMAAL

KRIISIVALMIDUSE KOOLITUS HIIUMAAL

Hea Hiiumaa küla ja/või kogukonna eestvedaja, aktiivne kodanik! Kas sinu küla või kogukond on kriisi(de)ks valmis? Milline on Hiiumaa vallas kriisi tegutsemismudel? Küla/kogukonna kriisiplaan – mis see on ning kas ja kellele seda vaja on? Külaliikumise Kodukant algatusel toimuvad maakondades kohtumised kolme osapoole vahel – kogukondade esindajad, Päästeamet ja kohalik omavalitsus. Kodukant Hiiumaa eestvedamisel toimub Hiiumaa elanikkonnakaitse kohtumine 4. aprillil 2024. a kell 16:00 Orjaku külamajas. Kogunemine ja kohvilaud alates kella 15.30-st. Kohtumise kava: Tere ja sissejuhatus – Kodukant Hiiumaa Eesti Külaliikumine Kodukant 2024 kriisitegevuste ülevaade ja koostöövõimalused – Tanel Talve Külaliikumine Kodukant juhatuse liige; Päästeameti tegevused kogukondade suunal, elanikkonna projektide rahastusvõimalused – Tarmo Voltein Päästeameti ennetusbüroo juhataja; Ülevaade piirkonna kutselistest ja vabatahtlikest komandodest – päästevõimekused, valmisolek, elanikkonnakaitse alased tegevused, toimepidevus, komandopealiku roll ja koostöö kogukondadega – Hannes Aasma, Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juhataja; Ülevaade maakonna turvalisuse nõukogu kogukondade suunalisest tegevustest 2024 – Piret Sedrik ühistranspordi ja kriisivalmiduse spetsialist; Omavalitsuse lühiülevaade kriisivalmidusest– Hergo Tasuja, vallavanem Kokkuvõttev arutelu – Tanel Talve; Info ja registreerimine Heli Üksik tel 5691 2640 või hiiumaakodukant@gmail.com Olete väga oodatud kaasa mõtlema ja rääkima, et meie elu Hiiumaal oleks jätkuvalt turvaline ning oleksime erinevateks kriisideks hästi ette...

Loe edasi

VANUS EI LOE! ELUKESTEV ÕPE HIIUMAAL vol 2

VANUS EI LOE! ELUKESTEV ÕPE HIIUMAAL vol 2

Ühendus Kodukant Hiiumaal on hea meel teatada, et meie kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta sügisvooru esitatud taotlus „Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 2“ on saanud positiivse rahastusotsuse. Projektiga jätkub eelmisel aastal pilootprojektina alanud Hiiumaa eakatele suunatud loengute ja õpitubade sari, et säilitada vanemaealiste elurõõmu ja hakkamasaamist ning huvi oma tervise ja ühiskonnas toimuva vastu. Üle Hiiumaa viiakse läbi kaheksa erinevat loengut ja õpituba, mille teemad pakkusid välja suures osas eelmisel aastal pilootprojektis osalenud eakad ise. Käesoleva projekti teemadeks on turvalisus, tervis, juriidilised teemad, liikumine, käelised tegevused ja aiandus. Alustasime 29. novembril Kärdla kinosaalis kus piirkonnapolitseinik Helle-Triin Nisumaa rääkis libakõnede ja raha väljapetmiste teemal ja Kärdla komando pealik Martin Kõmmuse teemaks oli valmistumine ja valmisolek kriisideks. Osales 23 inimest kes aktiivselt teemadele kaasa mõtlesid ja küsimusi esitasid. 12. detsembril valmistusime jõuludeks ja tegime Kuriste seltsimajas Mae Kivilo juhendamisel jõulukaunistusi. Peale jõulupühade ja aastavahetuse pidulaudu ootab 18. jaanuaril ees väike liikumise õpituba – Katrin Kivivuori Kõrgessaare VAKist tutvustab ja õpetab toolitantsu. Veebruaris räägib Ingrid Purge üksindusest ja üksildusest nii vanadel kui noortel. Märtsis on teemaks tervis ja proviisor Krista Jaanimägi räägib toidulisanditest ja vitamiinidest – kas need on ka vanemas eas vajalikud ja kui on, siis kellele ja kuidas? Aprillis on lubanud notar Maira Kattel jälle tulla rääkima juriidilistel teemadel. Loengusari lõppeb mai lõpus või juuni alguses aiandusteemaga ja siis külastame Kaja Vainumäe koduaeda Kärdlas, kus loodetavasti just sel ajal õitsevad imelised rododendronid. Loengute ja õpitubade kuupäevad alates veebruarist on veel kooskõlastamisel ja avaldame need kohe kui kokkulepped on sõlmitud. Kaheksas, esialgu oktoobrisse kavandatud, loeng lükkub 2024. aasta kevadesse ja selle teema ning toimumisaeg on täpsustamisel. Kõikide loengute ja õpitubade algusaeg on kell 16.00. Loengud ja õpitoad on osalejatele tasuta! Eelmise projekti lõpus käisime aktiivsemate loengutel ja õpitubades osalejatega Pärnus tutvumas Pärnu Väärikate Ülikooli tegemistega. Selle projekti aktiivsematele osalejatele on plaanitud 18. mail 2024 inspireeriv väljasõit Türi lillelaadale. Ootame osalema kõiki eelmisel aastal osalenuid ja loodame, et võtate ka mõne sõbra kaasa! Heli Üksik Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse liige Artikkel ilmus ajalehes Hiiu Leht 21.11.2023 ja Hiiumaa Teataja 2024. a jaanuari...

Loe edasi

Teade loengu ära jäämisest!

Ühendus Kodukant Hiiumaa teatab, et 21. veebruaril kell 16 Kärdla kinosaalis toimuva pidanud projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” loeng notariaalsetest tehingutest ja lepingutest JÄÄB ÄRA! Loeng toimub eeldatavasti märtsis! Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast!

Loe edasi

Hiiumaa Aasta küla 2022 valimine

Hiiumaa Aasta küla 2022 valimine

Ühendus Kodukant Hiiumaa kuulutas 29. detsembril 2022 toimunud üldkoosolekul välja Hiiumaa aasta küla 2022 konkursi. HIIUMAA AASTA KÜLA KONKURSI JUHEND KONKURSI EESMÄRK: Avaldada avalikku tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest, jagada laiemalt häid koguikonna toimimise praktikaid, aidata kaasa maaelu positiivse maine kasvule ning teadvustada maa- ja külaelu olulisust Hiiu maakonnas. KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD JA PÕHIMÕTTED HIIUMAA AASTA KÜLA aunimetus antakse ühele külale/külade piirkonnale või alevikule. Konkurss on seotud Kodukandi Aasta küla konkursiga, millele esitatakse igast maakonnas üks küla/külade piirkond. HIIUMAA AASTA KÜLA aunimetus omistatakse külale/külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. AASTA KÜLALE esitatavad tingimused (vt ankeeti) 3.1 nähtav kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul; 3.2 külaarenduslike ja kogukonda liitvate projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine, ajaloo talletamine; 3.3 tulemuslik koostöö kohaliku omavalitsusega; 3.4 tulemuslik koostöö paikkonnas toimetavate ettevõtjate ja teiste vabaühendustega; 3.5 avatus, tuntus ja positiivne maine maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil; 3.6 uuenduslike ja nutikate lahenduste rakendamine oma elukeskkonna arendamisel. KANDIDAATIDE ESITAMISE KORD4.1 Kandidaatide esitajateks võivad olla: – konkursil osaleda soovivad külakogukonnad (MTÜ-d, sihtasutused, seltsingud); – teised juriidilised isikud, sh kohalikud omavalitsused. Vajalik kooskõlastus ankeedis küla esindajaga. KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD 5.1 MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa väljastab avaliku konkursi teate HIIUMAA AASTA KÜLA nominentide esitamiseks oma liikmetele ja võrgustikule ning avalikustab juhendi 29. detsembril 2022 oma veebilehel www.kkh.ee. 5.2 Ettepanekud esitatakse MTÜ-le Ühendus Kodukant Hiiumaa 12.märtsiks 2023. 5.3 kandideerimiseks täidetakse Hiiumaa Aasta küla 2022 ankeet ja saadetakse see allkirjastatult e-kirjaga aadressile hiiumaakodukant@gmail.com. 5.4 MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa poolt moodustatakse hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse liikmed ning lisaks Hiiumaa Vallavalitsuse esindaja ja Hiiumaa Vallavolikogu esindaja. 5.5 Hindamiskomisjon hindab kandidaatide kirjalikke ankeete ja seejärel tutvub kandidaatidega kohapeal eelnevalt kokku lepitud ajal. 5.6 Hindamiskomisjon teeb otsuse Hiiumaa Aasta küla 2022 aunimetuse saaja kohta 25. märtsiks 2023. HIIUMAA AASTA KÜLA 2022 VÄLJAKUULUTAMINE 6.1 Hiiumaa Aasta küla 2022 kuulutatakse välja 25.märtsil 2023 võitnud küla(de)s kohapeal; 6.2 Hiiumaa Aasta küla 2022 esitatakse Eesti Aasta küla 2023 konkursile; 6.3 Hiiumaa aasta küla kandidaatide tutvustused ja konkursi kokkuvõte avalikustatakse kodulehel www.kkh.ee ja Kodukant Hiiumaa Facebooki lehel. AASTA KÜLA konkursi juhend on heaks kiidetud MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa üldkoosolekul 29.12.2022 Lisa 1 – Hiiumaa aasta küla 2022...

Loe edasi

Ühendus Kodukant Hiiumaa üldkoosolek ja 20. sünnipäeva tähistamine

Ühendus Kodukant Hiiumaa üldkoosolek ja 20. sünnipäeva tähistamine

Täna, 29.12.2022, pidas Ühendus Kodukant Hiiumaa Käinas, Rannu pubis üldkoosolekut ja tähistas ühenduse 20. sünnipäeva. Üldkoosoleku päevakorras oli kaks teemat: 1. Üldkoosolekul osalenud liikmete arvates võib Kodukant Hiiumaa juhatus oma tegevustes juhinduda Kodukant Hiiumaa tegevuskavast aastani 2025 ja uut arengukava ei ole mõtekas praegu koostama hakata; 2. Kodukant Hiiumaa kuulutas välja Hiiumaa Aasta küla 2022 valimise! Aasta küla valimise juhend ja kandideerimise ankeet avaldatakse Kodukant Hiiumaa kodulehel. Info konkursi kohta avaldatakse Hiiu Lehes, Hiiumaa Teatajas ja sotsiaalmeediakanalites. Seejärel tähistasime üheskoos Ühendus Kodukant Hiiumaa 20. sünnipäeva. Kodukant Hiiumaa esimesed 10 tegevusaastat on kokku võetud kogumikus “Kodukant Hiiumaa, ajast aega…..”. Viimase 10. aasta tegemistest andis ülevaate juhatuse liige Heli Üksik. Kodukant Hiiumaa asutamist meenutas asutajaliige Andres MIller ja kauaaegne juhatuse esimees Ester Tammis meenutas aastaid Kodukant Hiiumaa juhatuses. Ester Tammisel palusime lahti lõigata ka sünnipäevatort. Kuigi kutsel oli kirjas, et palume lilli ja kingitusi mitte tuua, siis Hiiumaa Vallavolikogu ja Vallavalitsuse poolt saime siiski kingituseks kommikarbi ja mälupulga, kuhu kogu Kodukant Hiiumaa ajalugu peaks ära mahtuma ning endine juhatuse liige Viktor Rõbtšenko poolt oli kokku pandud 25. minutine pildigalerii viimase 10 aasta üritustest, mida vaatasime sünnipäevatordi söömise kõrvale. Ja kingitud mälupulk läks ka kohe kasutusse, et Viktori tehtud kingitus vastu võtta. Aitäh kõigile, kes vaatamata libedatele teedele täna Käinas kohal olid! Suur tänu ja sügav kummardus kõigile asutajaliikmetele ning Kodukant Hiiumaa liikmetele. Mäletades ja väärtustades minevikku vaatame optimistlikult...

Loe edasi