Väike eelteade!

Väike eelteade!

Head Hiiumaa külad ja külade sädeinimesed! Ühendus Kodukant Hiiumaa teeb ettevalmistusi Hiiumaa aasta küla 2022 valimiseks! 28. novembril kinnitas Eesti Külaliikumine Kodukant oma üldkoosolekul Eesti aasta küla 2023 juhendi ja ankeedi. Nüüd saame Hiiumaa aasta küla valimise dokumendid üle vaadata ning vabariikliku konkursi juhendi ja ankeediga kooskõlla viia. Kui sinu küla (või külade piirkond) on viimase kahe aasta jooksul oma kogukonnas midagi ägedat teinud ja koraldanud, mida oleks tore ka teistega jagada, siis ootame teid kandideerima Hiiumaa aasta küla 2022 tiitlile. Võitja küla esitatakse kandideerima Eesti aasta küla 2023 tiitlile. Konkursi ja selle ajakava kuulutame välja 29. detsembril 2022 ning siis avalikustame Kodukant Hiiumaa kodulehel www.kkh.ee ja Facebooki kontol ka konkursi juhendi ja ankeedi. Eelnevatel aastatel on Hiiumaalt Eesti aasta küla tiitlile kandideerinud: 2015 – Kassari saare külad; 2017 – Kuriste külade piirkond; 2019 – Sõruotsa külad; 2021 – MUHVi külade piirkond. Infot eelmiste Eesti aasta küla konkursside kohat saab Külaliikumine Kodukant kodulehelt https://kodukant.ee/ Aasta küla konkurss. Loodame, et jõulueelses kiires ajas jõuate korraks mõelda ka oma küla(de) tegemistele ja peale konkursi väljakuulutamist esitate oma küla kandidatuuri Hiiumaa aasta küla 2022 konkursile! Ilusat jõuluootust soovides Ühendus Kodukant Hiiumaa...

Loe edasi

Kohtumised 18. ja 19. novembril

Head Hiiumaa külade sädeinimesed ning kõik külaelu eest vedavad ja väärtustavad inimesed! MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa valis 2022. aasta suvel uue juhatuse. Juhatus on kolmeliikmeline – Heli Üksik, Ingrid Purge ja Helje Palm. Tehes uue juhatusega plaane jõudsime arusaamisele, et vaja on minna tagasi nn „juurte juurde“. Tahaksime tutvustada Hiiumaa Kodukanti ja ka iseennast ning saada Teilt tagasisidet Kodukant Hiiumaa kuvandi kohta. Et meie jutuajamised läheksid sujuvamalt, siis oleme Teile arvamuse avaldamiseks välja mõelnud mõned teemad, millele tahaksime vastuseid ja arvamusi, et siis nende järgi oma edasisi tegevusi planeerida. Teemad, mida tahaksime arutada on järgmised: Kodukant Hiiumaa kuvand – kas ja kuidas paistame oma liikmetele ja ka mitteliikmetele? Ootused Kodukant Hiiumaale – mida saame meie külaseltsidele pakkuda ja mida külaseltsid meilt ootavad (kui ootavad!?); Hiiumaa Külade päev – kas ja kui jah, siis kuidas? Uuendused on väga vajalikud. Nt saarlaste eeskujul Külla külla. Üks konkreetne küla (koos lähipiirkonna küladega), suurem külaelanike kaasatus? Koostöö Hiiumaa vallaga, Arenduskeskusega, Hiidlaste Koostöökoguga – kas ja kuidas? Kas maakondlikku Kodukanti on üldse vaja – lõpetavad Kodukant Saaremaa ja Kodukant Raplamaa (liitub LEADERiga). Mis on Kodukandi maakonnaorganisatsiooni ülesanne ja siht? Need on ainult mõned mõtted, aga oleme avatud kõikidele ettepanekutele ja arvamustele mis on tekkinud mõeldes Kodukant Hiiumaale. Et me Teie mõtteid ja arvamusi saaksime kuulda, siis oleme plaaninud neli kokkusaamist erinevates Hiiumaa piirkondades: Reedel, 18. novembril kell 11.00 Orjaku külamajas ja kell 14.00 Kuriste külamajas Laupäeval, 19. novembril kell 11.00 Kõrgessaare vanas vallamajas ja kell 14.30 Kuri koolimajas. Vali omale lähim kokkusaamiskoht või tule sinna kuhu sul on ajaliselt kõige sobivam tulla ning räägime koos elust-olust Hiiumaa külades ning sellest kas ja kuidas Kodukant Hiiumaa seda toetada...

Loe edasi

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 4

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 4

Teisipäeval, 22.novembril kell 14.00 toimub Valgu Seltsimajas Hiiumaa Kodukandi projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” 4. õpituba “Pärandkultuuri mõiste ja väärtustamise tähtsus”. Koos tuletame meelde kadrijooksmise kombeid ja kadritoite.  Lektor Helgi Põllo. Eelregistreerimine estertammis@gmail.com või tel. 5648...

Loe edasi

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 2

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 2

12. oktoobril toimus Kärdla kinosaalis Kodukant Hiiumaa projekti „Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” teine loeng/koolitus teemal “Õppimine hoiab vaimu virgena”. Lektoriteks olid Vilma Tikerpuu ja Hiiumaa Vallavalitsuse ennetusspetsialist Martina Martinson. Et samal päeval algas ka Täiskasvanud õppija nädal, siis tervitas õppijaid ETKA Andras Hiiumaa esindaja Jane Üksik. Osalejaid oli seekord 24. Järgmine loeng/koolitus teemal “Perekondliku ja kogukondliku mälu olemus. Mälu ja juured, identiteet, eesmärk ja tähtsus” toimub 28. oktoobril Kõpu rahvamajas ja lektoriks on Kadi Kiiver. Loengusarja toetab kohaliku omaalgatuse...

Loe edasi

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” vol 3

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” vol 3

Reedel, 28. oktoobril 2022, algusega kell 14.00 toimub Kõpu külamajas Ühendus Kodukant Hiiumaa projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” kolmas loeng “Perekondliku ja kogukondliku mälu olemus. Mälu ja juured, identiteet, eesmärk ja tähtsus”. Lektoriks seekord  Kadi Kiiver. Loengusarja toetab kohaliku omaalgatuse programm.

Loe edasi

14. septembril toimus Kassari rahvamajas projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” avaüritus ja esimene loeng. Hiiu-Läänemaa päästekeskuse juhataja Hannes Aasma käsitles teemat “Kuidas tegusteda kriisiolukorras? Kuidas saada hakkama kui ei ole elektrit, vett ega muud hädatarvilikku?”. Tal oli kaasas palju näitlikke vahendeid, mille abil toime tulla, kui pole vett, elektrit jne. Lisaks Liisa Pakosta koostatud raamat “Ise oled vana!”, milles võtavad sõna erinevate eluvaldkondade asjatundjad, aga ka lihtsad pensionärid ja mis on täis hästi lahti kirjutatud väärt tarkusi ja nõuandeid. Osales 31 inimest, kes jäid koolitusega väga rahule ja andsid teada, et said häid näpunäiteid. L. Tikk tõi esile vajaduse moodustada oma külas näiteks kümnest naabrist koosnevad grupid ja leppida kokku teavituse kord juhuks, kui asi võtab tõsise pöörde. Hannes Aasma kiitis mõtte heaks. Osalejad leidsid, et eakatele sobib koolitusteks varasem kellaaeg, et pimedaks ajaks koju jõuda. Järgmised koolitused/loengud toimuvad: – 12. oktoobril kell14.00 Kärdla Kultuurikeskuse kinosaalis “Õppimine hoiab vaimu virgena” . Lektor Vilma Tikerpuu. – 28. oktoobril kell14.00 Kõpu külamajas Kadi Kiiveri loeng “Perekondliku ja kogukondliku mälu olemus. Mälu ja juured, identiteet, eesmärk ja tähtsus”. Koolituste/loengute sarja rahastab kohaliku omaalgatuse...

Loe edasi