Laiendatud üldkoosolek Kuristes

Postitatud 25/11/2021

Laiendatud üldkoosolek Kuristes

Kutse                                                

Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ kutsub laiendatud üldkoosolekule, mis toimub 3.detsembril 2021 algusega kell 15.00 Kuriste Seltsimajas.

Päevakord:

 1. Kogukonnakomisjon vallavalitsuse juures? Õppereisist Lääne-Harju valda, kus tutvusime vallavalitsuse juures tegutseva kogukonnakomisjoni tööga. Ester Tammis.
 2. Hiiumaa Kodukandi 2022.a. tegevuskavast; teemasid käsitlevad juhatuse liikmed
  2.1. Kogukonnaliidrite tänasest võimekusest ja arenguvajadustest ning koostööst vallaga;
  2.2. Hiiumaa 18.külade päeva korraldamisest;
  2.3. Eesti Külade Maapäevast (Toetuse saanud KOP-projekt);
  2.4. Väärikate ülikoolist Hiiumaa moodi. Tehtud eeltööst ja edasistest plaanidest;
  2.5. oktoober 2022, Hiiumaa Kodukant- 20. Ettepanekud tähistamiseks.
 3. Võtame aja maha, sööme koos õhtust ja ajame juttu.

Laiendatud üldkoosolekut juhib Viktor Rõbtšenko.

Ametlik osa ca 1,5 h.

Ootame osalema vallavalitsuse juhtivtöötajaid, kogukonnaliidreid ja MTÜ-de esindajaid ning kõiki, kellel on hoolimist ja soovi kohalikku elukorraldust parandada, tahet kuulata ja kaasa rääkida.

Ühise õhtusöögi osalustasu on 3 eurot, mille saate üle kanda Ühendus Kodukant Hiiumaa arveldusarvele EE462200221020918922 (selgitusse kirjutage osalustasu) või tasuda kohapeal sularahas.

Palun andke oma osalemissoovist teada 1.detsembriks heliuustalu@gmail.com või tel. 5691 2640, Heli Üksik

Osalemisel võta kaasa ID kaart ja COVID tõend vaktsineerimise kohta!

  Üldkoosolek Kuristes 2017