Hiiumaa Kodukandi teabepäev

Postitatud 18/08/2020

Hiiumaa Kodukandi teabepäev

Kutse

Hiiumaa Kodukandi teabepäevale,

mis toimub 25.augustil kell 16.00 – 18.00 Kuriste seltsimajas

Hiiumaa Kodukandi juhatus koos projektis osalenud külakogukondadega tutvustavad teabepäeval KÜSKi poolt rahastatud projekti Külakogukondade võimekuse tõstmine ja tegevuskava raames valminud tegevuskava.

Projekti toel on analüüsitud külaseltside tänast tegevust, selgitatud välja nägemus külaelu vajadustest,  probleemidest ja ootustest tulevikus ning sõnastatud  tegevuskava dokument, mis aitab tõsta külakogukondade võimekust osaleda oma elukeskkonda puudutavates otsustusprotsessides, edendada koostööd kogukondade ja kohalike omavalitsuste vahel ning luua suuremat sidusust Hiiumaa Kodukandi liikmete võrgustikus.

Räägime, kuidas me selleni jõudsime, millised on arenguvajadused ja kuidas meie näeme koostöövõi-malusi omavalitsusega. Valminud tegevuskava on kantud Hiiumaa Kodukandi põhikirjalistest eesmärkidest ning Hiiumaa valla 2035+ arengukavast. Kodukandi põhieesmärk on, et külakogukonnad oleks järjest enam omavalitsemisse ka tegelikult kaasatud ja Hiiumaa  küla oleks parim paik, kus elada.

Palun andke oma osalemisest teada 21.augustiks e-posti teel heliuustalu@gmail.com või helista 5691 2640.

Lugupidamisega,

MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse nimel
Juhatuse liige Ester Tammis
Tel. 5648 7057