Meie kodukandi jõud peitub ühenduses... ühendus Kodukant Hiiumaa!

Kodukant Hiiumaa

Ühendus Kodukant Hiiumaa missiooniks on toetada külade arengut, kaasates parimat oskusteave ning pakkudes vajalikke maaelu edenemist toetavaid arendusteg evusi ettevõtliku, arenguvõimelise kogukonna kujunemiseks, olla külade eestkõneleja ja külaelu väärtustavate aktiivsete külaelanike kasvulava.

14. septembril toimus Kassari rahvamajas projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” avaüritus ja esimene loeng. Hiiu-Läänemaa päästekeskuse juhataja Hannes Aasma käsitles teemat “Kuidas tegusteda kriisiolukorras? Kuidas saada hakkama kui ei ole elektrit, vett ega muud hädatarvilikku?”. Tal oli kaasas palju näitlikke vahendeid, mille abil toime tulla, kui pole...

Kodukant Hiiumaa üldkoosolek 16.06.2022 Valgul

16. juunil 2022 toimus Valgu seltsimajas Ühendus Kodukant Hiiumaa üldkoosolek. Koosolekul kinnitati ühenduse 2021. aasta majandusaasta aruanne ning valiti uus juhatus. Kodukant Hiiumaa juhatusse ei kandideerinud enam kauaaegne juhatuse esimees Ester Tammis ning juhatuse liige Viktor Rõbtšenko. Uues juhatuses jätkab Heli Üksik ning uuteks juhatuse liikmeteks valiti Ingrid Purge...

Eesti külade XIV Maapäev Nelijärvel 6.-7.august2022

Eesti külade XIV Maapäeval Nelijärvel osales ka Hiiumaa üheksaliikmeline delegatsioon. Enne Nelijärvele jõudmist külastasime Ääsmäe küla, kus meid võtsid vastu Saue vallavanem Andres Laisk ja Ääsmäe Külakogu juht Ave Kruus ning Aldo Tatter, kes tutvustas Ääsmäe Kärajamaja ning Külakogu toimetamisi ja läbi viidud projekte. Peale Maapäeva avatseremooniat Nelijärvel jagunesid...