Meie kodukandi jõud peitub ühenduses... ühendus Kodukant Hiiumaa!

Kodukant Hiiumaa

Ühendus Kodukant Hiiumaa missiooniks on toetada külade arengut, kaasates parimat oskusteave ning pakkudes vajalikke maaelu edenemist toetavaid arendusteg evusi ettevõtliku, arenguvõimelise kogukonna kujunemiseks, olla külade eestkõneleja ja külaelu väärtustavate aktiivsete külaelanike kasvulava.

Kodukant Hiiumaa jõulutervitus

Head külaelu liigutajad! Üks aastaring saab jälle ümber. Igal külaseltsil on oma mõõdupuu, mille järgi seda aastat hinnata. Ees on uued sihid ja head kavatsused. Meie endi käes on võimalus külaelu paremaks muuta.Uutele väljakutsetele vastuastumiseks on vaja koguda rammu. Selleks sobib jõuluaeg oma meeleoluga hästi.  Soovime,  et meil kõigil oleks nende...

Kodukant Hiiumaa laiendatud üldkoosolek

Kutse Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ laiendatud üldkoosolekule Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ kutsub kokku küla- ja seltsielu eestvedajad, kogukonnaliidrid ja partnerid, kellega toimetame koos ühise eesmärgi – „Kogu Eesti peab elama“ – nimel Külaelu ja Kodukant organisatsioonina on pidevas arengus. See, mis toimis eile, ei pruugi täna enam sobida; mõned...

Kodukant kogub pajatusi

...