Kohtumised 18. ja 19. novembril

Postitatud 15/11/2022

Head Hiiumaa külade sädeinimesed ning kõik külaelu eest vedavad ja väärtustavad inimesed!

MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa valis 2022. aasta suvel uue juhatuse. Juhatus on kolmeliikmeline – Heli Üksik, Ingrid Purge ja Helje Palm. Tehes uue juhatusega plaane jõudsime arusaamisele, et vaja on minna tagasi nn „juurte juurde“. Tahaksime tutvustada Hiiumaa Kodukanti ja ka iseennast ning saada Teilt tagasisidet Kodukant Hiiumaa kuvandi kohta.

Et meie jutuajamised läheksid sujuvamalt, siis oleme Teile arvamuse avaldamiseks välja mõelnud mõned teemad, millele tahaksime vastuseid ja arvamusi, et siis nende järgi oma edasisi tegevusi planeerida.

Teemad, mida tahaksime arutada on järgmised:

  • Kodukant Hiiumaa kuvand – kas ja kuidas paistame oma liikmetele ja ka mitteliikmetele?
  • Ootused Kodukant Hiiumaale – mida saame meie külaseltsidele pakkuda ja mida külaseltsid meilt ootavad (kui ootavad!?);
  • Hiiumaa Külade päev – kas ja kui jah, siis kuidas? Uuendused on väga vajalikud. Nt saarlaste eeskujul Külla külla. Üks konkreetne küla (koos lähipiirkonna küladega), suurem külaelanike kaasatus?
  • Koostöö Hiiumaa vallaga, Arenduskeskusega, Hiidlaste Koostöökoguga – kas ja kuidas?
  • Kas maakondlikku Kodukanti on üldse vaja – lõpetavad Kodukant Saaremaa ja Kodukant Raplamaa (liitub LEADERiga). Mis on Kodukandi maakonnaorganisatsiooni ülesanne ja siht?

Need on ainult mõned mõtted, aga oleme avatud kõikidele ettepanekutele ja arvamustele mis on tekkinud mõeldes Kodukant Hiiumaale.

Et me Teie mõtteid ja arvamusi saaksime kuulda, siis oleme plaaninud neli kokkusaamist erinevates Hiiumaa piirkondades:

Reedel, 18. novembril kell 11.00 Orjaku külamajas ja kell 14.00 Kuriste külamajas

Laupäeval, 19. novembril kell 11.00 Kõrgessaare vanas vallamajas ja kell 14.30 Kuri koolimajas.

Vali omale lähim kokkusaamiskoht või tule sinna kuhu sul on ajaliselt kõige sobivam tulla ning räägime koos elust-olust Hiiumaa külades ning sellest kas ja kuidas Kodukant Hiiumaa seda toetada saaks.