Hiiumaa Aasta küla 2022 valimine

Postitatud 29/12/2022

Hiiumaa Aasta küla 2022 valimine

Ühendus Kodukant Hiiumaa kuulutas 29. detsembril 2022 toimunud üldkoosolekul välja Hiiumaa aasta küla 2022 konkursi.

HIIUMAA AASTA KÜLA KONKURSI JUHEND

KONKURSI EESMÄRK: Avaldada avalikku tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest, jagada laiemalt häid koguikonna toimimise praktikaid, aidata kaasa maaelu positiivse maine kasvule ning teadvustada maa- ja külaelu olulisust Hiiu maakonnas.

KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD JA PÕHIMÕTTED

 1. HIIUMAA AASTA KÜLA aunimetus antakse ühele külale/külade piirkonnale või alevikule. Konkurss on seotud Kodukandi Aasta küla konkursiga, millele esitatakse igast maakonnas üks küla/külade piirkond.
 2. HIIUMAA AASTA KÜLA aunimetus omistatakse külale/külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel.
 3. AASTA KÜLALE esitatavad tingimused (vt ankeeti)
  3.1 nähtav kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul;
  3.2 külaarenduslike ja kogukonda liitvate projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine, ajaloo talletamine;
  3.3 tulemuslik koostöö kohaliku omavalitsusega;
  3.4 tulemuslik koostöö paikkonnas toimetavate ettevõtjate ja teiste vabaühendustega;
  3.5 avatus, tuntus ja positiivne maine maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil;
  3.6 uuenduslike ja nutikate lahenduste rakendamine oma elukeskkonna arendamisel.
 4. KANDIDAATIDE ESITAMISE KORD4.1 Kandidaatide esitajateks võivad olla:
  – konkursil osaleda soovivad külakogukonnad (MTÜ-d, sihtasutused, seltsingud);
  – teised juriidilised isikud, sh kohalikud omavalitsused. Vajalik kooskõlastus ankeedis küla esindajaga.
 1. KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD
  5.1 MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa väljastab avaliku konkursi teate HIIUMAA AASTA KÜLA nominentide esitamiseks oma liikmetele ja võrgustikule ning avalikustab juhendi 29. detsembril 2022 oma veebilehel www.kkh.ee.
  5.2 Ettepanekud esitatakse MTÜ-le Ühendus Kodukant Hiiumaa 12.märtsiks 2023.
  5.3 kandideerimiseks täidetakse Hiiumaa Aasta küla 2022 ankeet ja saadetakse see allkirjastatult e-kirjaga aadressile hiiumaakodukant@gmail.com.
  5.4 MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa poolt moodustatakse hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse liikmed ning lisaks Hiiumaa Vallavalitsuse esindaja ja Hiiumaa Vallavolikogu esindaja.
  5.5 Hindamiskomisjon hindab kandidaatide kirjalikke ankeete ja seejärel tutvub kandidaatidega kohapeal eelnevalt kokku lepitud ajal. 5.6 Hindamiskomisjon teeb otsuse Hiiumaa Aasta küla 2022 aunimetuse saaja kohta 25. märtsiks 2023.
 2. HIIUMAA AASTA KÜLA 2022 VÄLJAKUULUTAMINE
  6.1 Hiiumaa Aasta küla 2022 kuulutatakse välja 25.märtsil 2023 võitnud küla(de)s kohapeal;
  6.2 Hiiumaa Aasta küla 2022 esitatakse Eesti Aasta küla 2023 konkursile;
  6.3 Hiiumaa aasta küla kandidaatide tutvustused ja konkursi kokkuvõte avalikustatakse kodulehel www.kkh.ee ja Kodukant Hiiumaa Facebooki lehel.

AASTA KÜLA konkursi juhend on heaks kiidetud MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa üldkoosolekul 29.12.2022

Lisa 1 – Hiiumaa aasta küla 2022 ankeet