Kodukandi juhtimine uuenes

Postitatud 08/06/2016

Kodukandi juhtimine uuenes

21. mail toimus Eesti Külaliikumine Kodukant üldkogu, mille käigus tegi ühing olulisi juhtimisalaseid otsuseid.

Muudatused hõlmavad nii juhatust, põhikirja kui ka üldkogu rolli.

Alates 21. maist 2016:

– on liikumisel Kodukant palgaline juhatus. Esialgu 1-liikmelisse juhatusse kuulub  Krista Habakukk kuid teise juhatuse liikme otsingud käivad ja hiljemalt augustis loodame sõlmida ka teise juhatuse liikme lepingu.

– on liikumisel Kodukant 10- liikmeline nõukoda, mis tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel (ei ole juhtimisorgan). Nõukoja 5 liiget on liikmete esindajad (sh. Ester Tammis, Hiiumaa Kodukant) ja teised Kodukandi jaoks oluliste partnerite esindajad või eksperdid.  Nõukoja ülesanne on anda nõu nii juhatusele kui  ka üldkogule.

– on liikumisel Kodukant uuendatud  põhikiri  ja selle järgi on meie üldkogu võtnud senisest palju suurem rolli  ühingu  tuleviku kujundamiseks.

Liikumise Kodukant kontaktid ja aadressid seoses juhtimise muudatusega ei muutu ja meie võrgustik on alati teiega koostööks valmis!