Kodukant Hiiumaa laiendatud üldkoosolek

Postitatud 29/11/2019

Kodukant Hiiumaa laiendatud üldkoosolek

Kutse Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ laiendatud üldkoosolekule

Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ kutsub kokku küla- ja seltsielu eestvedajad, kogukonnaliidrid ja partnerid, kellega toimetame koos ühise eesmärgi – „Kogu Eesti peab elama“ – nimel

Külaelu ja Kodukant organisatsioonina on pidevas arengus. See, mis toimis eile, ei pruugi täna enam sobida; mõned asjad on lihtsalt ajale jalgu jäänud…

1990-ndatel särtsakate sädeinimeste poolt „liikvele lükatud“ külaliikumine on küll aastatega palju muutunud, kuid põhieesmärgid, mille keskmes on maainimene ja alt-üles protsessid: inimeste kaasatus, kohaliku omaalgatuse toetamine ja koostöövõrgustike loomine, on jäänud samaks.

Rahvatarkus ütleb, et ei ole midagi püsivamat kui muutused.

Saame kokku 6.detsembril kl.16.00 Valgu seltsimajas, et arutleda ja vajadusel võtta vastu otsuseid järgmistes teemades:

  1. Hiiumaa külade päev vajab „uut kuube“.
  2. Aegunud arengukavadest külades/piirkondades.
  3. Kodukant Hiiumaa tegevusest, kehtivast arengukavast (2015-2020) ja uue arengukava algatamisest. Kodukandi roll kogukonnas, koostöö KOV-iga.
  4. Külavanema teema: statuut on olemas. Kas me hoolime oma külast/külade piirkonnast, tunnetame arenguvajadusi ja soovime valida külavanema, kes on KOV-i poolt tunnustatud kontaktisik külas?
  5. Turvaline Hiiumaa küla. Koostöövajadused ja –võimalused.

Et meie arutelu oleks viljakam, siis ootame Teid aktiivselt kaasa mõtlema/rääkima.  Tore oleks saada ettepanekuid toodud teemade käsitluse osas või teadet valmisolekust sõnavõtuks kokkusaamisele eelneval perioodil.

           Külaelu areng – see on kogukonna kokkuleppe küsimus.

Et oskaksime katta kohvilaua, palun andke oma tulekust teada 4.detsembriks Helile tel. 5691 2640 või e-posti teel heliuustalu@gmail.com

Rõõmsa ja olulise kohtumiseni!