Kogukonnapäev 22. märtsil kell 14.00 Tuuru majas

Postitatud 12/03/2018

Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ kutsub Sind kogukonnapäevale, mis toimub 22.märtsil 2018.a. algusega kell 14.00 Tuuru majas

Kogukonnapäeval käsitleme kahte teemade plokki:

I Turvaline küla. Koostöös Hiiumaa politsei- ja päästeametiga

  1. Kogukonna turvalisuse tagavad partnerlus ja koostöö. Turvaline küla.

Kogukondliku turvalisuse projekti „Oska  hoida kogukonda ja aidata abivajajat“ kokkuvõte ja mõtteid edasiseks koostööks.  Ester Tammis, Aare Allik ja Hannes Aasma.

  1. Jagame välja esmase „telefoniraamatu“ (infolehed hädavajalike telefoninumbritega ja tegutsemisjuhendiga)

II Külakogukond muutuvas ajas

  1. Teeme Ära 2018. Ja Maailmakoristuspäevast. Ester Tammis
  2. Eesti 100 juubeliaeg on poolel teel! Kogukonna kingitustest ja vahendeist. „EV100 igas külas“ üleeestiline koordinaator  Merle Jantson.
  1. Eestlase mälu ja identiteet. Maaelu. Kodune töökoht ja hooldustalud. Valter Parve, Tartu ülikooli õppejõud, eestluse hoidja.

Päeva modereerib Viktor Rõbtšenko.

Turgutav suupistelaud.

Oodatud on kõik, keda Hiiumaa turvalisuse ja külaelu teema kõnetab.

Kutsume maaelu üle kaasa mõtlema ja rääkima KOV-ide ja külaseltside esindajaid, ettevõtjaid,  kultuuritöötajaid, ja kooliõpetajaid.

Palume oma osalusest teada anda Ester Tammisele hiljemalt 20.mätsiks 2018.a. tel. 5648 7057 või e-posti teel info@vetsitall.ee