Kuidas kogukond saab toetada õppijat

Postitatud 08/10/2016

Kuidas kogukond saab toetada õppijat

Hea kogukonna eestvedaja, külavanem, haridusvaldkonna asjaline.

Kutsume Teid osalema  mõttekojas „Kuidas kogukond saab toetada õppijat“
1. novembril kell 16.00 – 18.00 Kassari Haridusseltsi raamatukogus

Eesti edasise arengu võti peitub haritud kogukonnas. Tänase Eesti probleemiks on täiskasvanute madal haridustase ja tihti on just maapiirkondades keskhariduse või kvalifikatsiooni puudumine ning vananenud oskused takistuseks elus edasi jõudmisel. Inimesi, kellel on haridustee pooleli jäänud on paraku väga raske üles leida. Nad kas häbenevad, ei oska informatsiooni leida või lihtsalt puudub motivatsioon ning julgus õpingute jätkamiseks. Täiskasvanute gümnaasiumide ja  kutseõppeasutuste senised kogemused näitavad, et lähedaste ja kogukonna toetus on peamised mõjutajad õpingute jätkamisel. Meie soov ongi koos teiega leida mõttekaaslasi, kuidas kogukonnad saavad toeks olla inimeste kooli tagasipöördumisele ja kooli lõpetamisele.

PÄEVAKAVA

Saabumiskohv

ETKA Andrase toetavate tegevuste tutvustamine  täiskasvanute tasemeõppesse tagasitoomiseks.

Ülevaade Hiiumaa Ametikooli ja Hiiumaa Gümnaasiumi tegevusest: hetkeolukord, probleemid ja võimalused täiskasvanute õppes.

Ülevaade külaliikumise Kodukant tegevusest piirkonnas ja kogukonna kaasamise kogemused.

Ühisarutelu: kuidas motiveerida inimesi õppima, kuidas sihtgruppideni jõuda, kuidas erinevate osapoolte koostöö saab toetada õppesse tagasipöördumist?

NB! Osalejatele hüvitame  transpordikulud!

Registreerimine 29. oktoobrini info@vetsitall.ee või tel. 5648 7057,  Kodukant Hiiumaa juhatuse liige Ester Tammis

Ümarlaua korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, kes  alates 2016. aastast viib Haridus- ja Teadusministeeriumi partnerina ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”  ja Eesti Külaliikumine  Kodukant.

Informatsioon
Anneli Peetso
Projekti koordinaator
ETKA Andras
53 428 565;
anneli@andras.ee

andrashtm-logoel-ja-eesti