Liikumine Kodukant andis välja elektroonilise käsiraamatu: „Globaliseeruv Eesti küla“

Postitatud 24/09/2013

Käsiraamat on ennekõike kogukonnaarendajatele teadmiste ammutamiseks meie muutuvast maailmast ja Eesti küla võimalustest ning arengutrendidest selles. Nii tasub siia kiigata lisaks külavanematele ja – seltsirahvale, ka linna-asumiseltside eestvedajatel, omavalitsuste arendustöötajatel ja poliitikutel, kohaliku arendustööga tegelevatel projektijuhtidel ja ehk ka ettevõtjatel, kes otsivad oma äri edendamiseks uusi ideid.

Käsiraamat on ühtlasi Kodukandi külavanema sarjas viies vihik, täiendades eelnevalt ilmunuid. Kui esimesed neli käsiraamatut on meil paberkandjal, siis käesolev on elektrooniline ja kättesaadav kõigile huvilistele meie kodulehelt E-abikäsi/Trükised alt.

Käsiraamatu autor on Garri Raagmaa ja kaasautor Rivo Noorkõiv. Raamat valmis Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja Siseministeeriumi Regionaalministri valitsemisala toetusel, Liikumise Kodukant projekti: “Külavanemad muutuvas ajas”  raames.

Lisainfot käsiraamatust saab Eha Paasilt