Turvatunde loomisel on aina suurem roll vabatahtlikel ühendustel

Postitatud 23/11/2016

Turvatunde loomisel on aina suurem roll vabatahtlikel ühendustel

Täna allkirjastasid Eesti vabatahtliku tegevuse võrgustiku liikmed sealhulgas Päästeamet ühiselt välja töötatud koostöökokkulepe. Kokkuleppe kohaselt saab Päästeamet jagada oma kogemusi teiste vabatahtlike kaasajatega ning teha üheskoos avalikkusele laiemat teavitustööd vabatahtliku tegevuse võimalustest.

Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi rõhutas võrgustiku koostöökokkulepet kommenteerides, et vabatahtlikud päästjad on täna kutselistele komandodele tugevad partnerid ja neil on oluline roll turvatunde loomises oma kogukonnas. Suurkivi sõnul on koostöökokkuleppe näol tegemist kiiduväärt algatusega, mis loob võimalusi kõnetada ka teiste alade vabatahtlikke ning aidata neil viia olulisi ohutusalaseid teadmisi edasi oma kogukondadesse.

„Turvalisus hakkab peale inimesest endast, tema perekonnast ja kogukonnast. Vabatahtlikud aga tunnevad oma kogukonda läbi ja lõhki ja saavad oma elukeskkonda väga palju mõjutada. Vabaühenduste selline koostöölepe aitab sõna otseses mõttes igaühe kaasabil tõsta inimeste teadlikkust turvalisusest ning muuta meie igapäevakeskkonda märksa ohutumaks“, rääkis Suurkivi.

Vabatahtliku tegevuse võrgustik toob kokku ja ühendab vabatahtlikke kaasavaid organisatsioone kujundamaks vabatahtlikku tegevust toetavat keskkonda. Tänaseks on võrgustikus 35 erineva eluvaldkonna vabatahtlikke kaasavat ühendust ning avaliku sektori esindajat. Võrgustik tegutseb mitteformaalsena MTÜ Liikumise Kodukant eestvedamisel.

Eestis on 114 vabatahtlikku päästekomandot ja ligi 2000 vabatahtlikku päästjat. Koos kutseliste komandodega päästetakse aastas 250-300 inimelu ja hoitakse ära varakahju 400-600 miljoni euro eest. Viimase viie aasta jooksul oleme üheskoos vähendanud tules hukkunute arvu 75-lt 50-le ja uppunute arvu 55-lt 39-le. Vabatahtlike komandode arv on viie aasta jooksul suurenenud 95-114ni ja vabatahtlike päästjate arv 607lt – 1954ni.

Lisainformatsioon:
Kristi Hunt
nõunik
mob.: 59191524
e-post: kristi.hunt@rescue.ee

Iveri Marukašvili
kommunikatsiooninõunik
e-post: iveri.marukasvili@rescue.ee
tel 53815738

www.paasteamet.ee
www.facebook.com/paasteamet