Uut majandusaasta aruande esitamisel

Postitatud 14/01/2016

Uut majandusaasta aruande esitamisel

1. veebruarist 2016 kehtima hakkavate Mittetulundusühingute seaduse ja Sihtasutuste seaduse muudatuste järgi ei pea
mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruannetele enam alla kirjutama kõik juhatuse liikmed.

Sarnaselt äriühingutele varem lubatuga piisab äriregistris vaid ühe juhatuse liikme allkirjast, sest aruanne on eelnevalt juba heaks kiidetud ja kinnitatud.

Meelde tuletuseks tegevuste järjekord:

  • tegevjuhtkond koostab aruande;
  • MTÜs esitab juhatus selle kinnitamiseks üldkoosolekule, SAs nõukogule;
  • kui põhikiri või üldkoosolek seda nõuab tuleb kinnitavale organile esitamisel lisada ka audiitori aruanne või revisjonikomisjoni arvamus;
  • seejärel esitatakse kinnitatud aruanne äriregistrile ja seal kinnitusena piisabki ühest allkirjast.

majandusaasta aruande esitamine