Kodukant ootab külaelu edendajaid laupäeval Valgu seltsimajja

Postitatud 10/09/2010

Kodukant ootab külaelu edendajaid laupäeval Valgu seltsimajja

Suvest on sügis saanud, suvekülalised läinud ja on aeg edasi toimetada oma saare asjadega.

Kodukant, kes on külaelu liitvaks organisatsiooniks Hiiumaal, on taas tegutsemas VÜF-i poolt rahastatud projektiga „Tegusad külad, tugev Hiiumaa“.

Meeldetuletuseks: Projekti ülesandeks on külade arengut toetava süsteemi väljatöötamine; projekti eesmärgiks on luua toimiv koostöövõrgustik Hiiumaa Kodukandi , külaseltside ja kohalike omavalitsuste vahel. Sihtgruppideks ja kasusaajateks on saare külad, külakogukonnad ja Hiiu maakond tervikuna.

Suve hakul viisime valdades läbi ajurünnakud, kaardistasime külad, mis on juba seotud küla-liikumisega ja külad, kus potensiaal selleks olemas. Arutasime, missugused on külaelanile sotsiaalsed vajadused ja otsisime lahendusi külaelu arenguks. Jõudsime järeldusele, et ükski küla ei tohi jääda tähelepanuta.

Oleme jõudnud küla arengukava koostamise koolituste etapini. Koolituste käigus saavad osalejad teadmisi küla arendustegevuseks ja arengukava koostamiseks.

Eeldame, et koolitusgrupid valdades pannakse kokku nii, et selles osaleksid juba kogemustega külaseltside esindajad kui ka külad, mis vajavad veel „äratust“ ja kindlasti noored küladest.

Et tagada arusaamade ühtsus, osalevad seal ka külaelu arenguga tegelevad töötajad valdades.

Koolitused viib läbi Viktor Rõbtšenko, kellel on suured kogemused küla arengukava koostamises. Koolituste käigus selgitatakse, miks on küladele arengukava vaja, kust ja milliseid toetusi on võimalik saada, kuidas seostuvad küla ja valla arengukavad ning kuidas saab küla osaleda valla aregukava koostamisel. Koolitused on osalejaile tasuta, kohvi-pausidega.

Esimene üle-Hiiumaaline küla arengukava koostamise koolitus toimub 25. septembril Valgu seltsimajas kell 10:00 -15:00.

Järgmise koolituse koha ja aja., kus teeme ajurünnaku ja töötame välja küla arengut toetava süsteemi strateegia, lepime kokku juba Valgul.

Head vallavalitsejad! Püüdke olla toeks ja külasi liitvaiks eestvedajaiks meile kõigile olulisel ühisel ettevõtmisel. Koolitusele ootame vallast vähemalt viit inimest. Kui seltskond ühte autosse mahub, saame sõidukulud hüvitada.

Registreerimine koolitusele tel 5691 2640 Heli Üksik.