Aasta küla konkurss

Postitatud 27/01/2015

Aasta küla konkurss

Ühendus Kodukant Hiiumaa annab teada, et Aasta küla konkurss on välja kuulutatud!

Julgustame kõiki seltse, kes ühel või teisel moel maa-ja külaelu heaks tegutsevad, osalema konkursil.
Ka siis, kui tundub, et ei noh… kõik ei ole nagu valmis… ja külamaja ümbrus vajab veel korrastamist.
Täitke ankeet igal juhul. Ka nendel seltsidel, kelle põhitegevus ehk ei olegi külaelu, vaid eakate maainimeste virgena hoidmine, mälestuste ja naljade kogumine…(näit. MTÜ Kaarel ja Leena) või hoopis lastehoid läbi seltsitegevuse.  Ankeeti täites saate ka ise selgema pildi seltsi olemusest ja tegevustest.
Määravaks ei saa, kas olete Kodukandi liige või mitte.

Kodukandi juhatus ootab täidetud ankeete 20. märtsiks.

Aasta küla konkursi juhend 

Aasta küla ankeet