Eesti Külaliikumine Kodukant üldkogu

Postitatud 30/01/2015

Eesti Külaliikumine Kodukant üldkogu

23. jaanuaril toimus Raplamaal, Käru vallas,  Kädva seltsimajas Liikumise Kodukant üldkogu. Hiiumaa Kodukanti esindasid juhatuse liikmed Ester Tammis ja Heli Üksik.
Päeva esimesel poolel toimus Kodukandi tuleviku töötuba (juhtimise muudatused ja väljakutsed läbi meie kehtiva strateegia ja aluse panemine liikmeprogrammi elluviimisele 2015. aastal). Ester Tammis osales töörühmas “Mis suunas ja mil moel võiks toimuda külaliikumise laienemine” ja Heli Üksik töörühmas “Mis on täna külaliikumise väärtus ja vägi?”
Üldkoosoleku päevakord:
1. 2015. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu/kinnitamine
2. Revisjoni komisjoni liikmete valimine
3. Juhatuse liikmete arvu suurendamine ja liikmete määramine
4. Osalustasude ja Kodukandi aastamaksu kinnitamine
5. Muud küsimused

Töörühmade arutelude kokkuvõtete ja üldkoosoleku protokolliga on võimalik tutvuda siin