Talguid saab juba kirja panna!

Postitatud 28/03/2015

Talguid saab juba kirja panna!

Päike käib juba kõrgelt ja külaseltsides peetakse talguplaane. Küllap mujalgi.

On alanud kaheksas talgukevad. Maikuu esimesel laupäeval peetav talgupäev on aastatega kujunenud kümnete tuhandete eestimaalaste jaoks kevadiseks suursündmuseks. Eelmisel aastal registreeriti Hiiumaal 24 talgut, neis osales üle 500 inimese!

Talgupäeval tulevad oma kodudest välja  ilusama, parema ja puhtama kodupaiga nimel. Tullakse kokku ja võetakse käsile kodukandi  jaoks kõige pakilisemad tööd. Ja tehaksegi ära!

Puhtaks saavad ranna-alad, kuhu meri on adru ja prahi kokku kuhjanud. Nobedalt käivad rehad üle haljasalade, parkides korjatakse kokku murdunud oksad, saetakse mahalangenud puud, tehakse korda külaplatse, korrastatakse kodukandi kalmistuid ja muid pühapaiku,  matkaradasid, teeääred vabanevad liigsest võsast…

Iga inimene ja kogukond saab ise otsustada, millised tööd ja tegemised 2.mail ette võetakse.

Pane tähele: Teeme Ära talgupäeva meeskond  otsib Hiiumaale  maakondlikku noortejuhti. Üleskutse  saatsin e-posti teel 5.märtsil kõigile Hiiumaa noortekeskustele. Ehk ikka leidub Hiiumaal üks ettevõtlik noor, kes innustaks  noortekeskuseid, et nad kaasaks noori talgutel osalema ning ärgitaks neid ka algatama. Talgute näol on tegu võimalusega oma piirkonna kodanikualgatust elavdada ning ühise elukeskkonna heaks midagi ühiselt ära teha – parandada, ehitada, koristada jne.

Uus ja hea: Alates sellest aastast saab talgujuht talgute registreerimisel  kohe valida endale sobivaima Smartposti  pakiautomaadi, kuhu tema stardipakett (sisaldab esmaabitarbeid, töökindaid, teed, maiust ja muud vajalikku) toimetatakse. Ja talgujuht saab soovi korral välja printida talgukuulutuse oma talgute andmetega. Talgute kuupäeva saab ise valida, kui 2.mai ei peaks sobima.

Tänades, ette ja taha:  Plastitööstus on meid aastaid aidanud kottidega prügi pakendamiseks. Loodame ka sellel aastal nende vastutulelikkusele. Kui kotid käes ja talgud kirjas, siis aprilli lõpupäevil  jagame need vajadusepõhiselt laiali.

Meeldetuletuseks: Mõelge läbi ja andke teada, kes on huvitatud prügiveost talgupäeval peale kl.14.00 (Hiiumaa Jäätmejaam on avatud laupäeval kuni kl.14.00).Kui prügi soovitakse vedada pärast talguid, näit. esmasp., siis pole ju mõtet paluda, et prügila kauem avatud oleks.

Kui tegemist muinsuskaitse all oleva objektiga, võta ühendust Dan Lukas`ega. dan.lukas@muinas.ee või tel. 463 1212; Mobiiltelefon 524 8184.  Kui kavatsete oma toimeta-misi RMK alal, tuleb sellest neid teavitada  Hr. Teedo Tänavsuu juurde tuleb otsejoones minna siis, kui on plaanis puid maha võtta.

Talgupäev on koht, kus külarahvas saab kokku, lastest eakateni. Talgusuppi süües ja mõnusalt koos istudes saavad küla ühised murekohad lahti räägitud,  ja küll koos ka abi leitakse. See ongi kogukonnatunne

Talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür on öelnud: “Maikuu esimesest laupäevast on saanud üle-eestiline hoolimise päev – perekondade, sõpruskondade, kogukondade ja ametkondade ühine ’teeme ära’ päev,“

Ühises tegutsemises peitub sügavam väärtus, mida argipäevas sageli napib.

Hiiu Maakonna TeemeÄra! koordinaator Ester Tammis tel.56487057; abi Tiina Veem  tel.53405522