KÜSK kogub ideid

Postitatud 23/09/2015

KÜSK kogub ideid

Alustasime KÜSKis kodanikuühiskonna uuringute teemade välja selgitamist, mida järgmisel aastal riigihankena tellima hakkame.

Esimese etapina ootame kõigilt 30. oktoobriks kell 15.00 vabas vormis mõtteid selle kohta, millised on need probleemid või „valged laigud“ kodanikuühiskonnas, mida ei ole seni uuritud või mida tasuks täpsemalt uurida. Tegemist on küll ideekorjega ja me ei oota põhjalikult vormistatud uuringuteemasid, kuid oma ettepanekuid saates mõelge korra läbi:

  • ·        kas idee on eraldivõetuna piisavalt sisukas, et väärib põhjalikuma uuringu läbiviimist (võib-olla piisab selle küsimuse uurimiseks hoopis lihtsamas vormis küsitluse tegemisest)?
  • ·        kas see temaatika puudutab üldisemalt Eesti kodanikuühiskonna arenguid ja trende ning aitaks kaasa kodanikuühiskonna arenemisele või sellest ülevaatliku pildi saamisele?

Seega ootame pigem mõtteid, mis puudutavad kodanikuühiskonda laiemalt, mitte üksnes valdkondlike teemasid. Hea kinnituse, et teema puudutab kodanikuühiskonda laiemalt, annab see, kui teema haakub kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 (KODAR) alameesmärkidega või KODARa rakendusplaaniga
Kogu vajaliku info idee esitamiseks leiad siit: http://www.kysk.ee/uuringud.

Ideekorjest saadud ettepanekuid hakkab analüüsima kodanikuühiskonna asjatundjatest moodustatav töögrupp, mis töötab nendest lähtuvalt aasta lõpuks KÜSKi nõukogu jaoks välja uuringuteema(d), millel oleks mõistlik järgmiseks aastaks uuring tellida.

Lisainfo: Tarmo Treimann, e-kiri: tarmo@kysk.ee,  tel: 656 0487; 5301 3652

Head mõttelendu!

Martin Laidla
Infojuht

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Tel 6560469; 58679175
www.kysk.ee

KÜSK