Üleskutse kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamiseks

Postitatud 09/10/2015

Taas on lähenemas kodanikupäev, mil juhime tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustele. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele.
Kodanikupäeval, 26. novembril, tunnustab Siseministeerium kodanikupäeva aumärgiga neid inimesi meie seast, kes on end kodanikuna näidanud parimast küljest. Nad on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.
Ootan teie ettepanekuid kodanikupäeva aumärgi kandidaatide nimetamiseks ja palun seda üleskutset levitada ka asutusest väljapoole – liikmetele või sobilike võrgustike kaudu. Nii leiame üles ja saame tunnustada inimesi, kes seda kindlasti väärivad.
Ettepanekud vaatab läbi Siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kellel on õigus välja anda kuni 15 aumärki. Ettepanek peab sisaldama kandidaadi nime, kodakondsust ja põhjendust tema teenetest ja panusest. Kuna komisjoni liikmed reeglina kandidaate ei tunne, saavad nad kandidaatide osas õige otsuse teha vaid teie põhjalike ja asjakohaste põhjenduste najal.
Oma ettepaneku saate esitada 1. novembrini 2015 Siseministeeriumi kodulehel https://www.siseministeerium.ee/kodanikupaev. Samalt lehelt leiate täiendavat informatsiooni kodanikupäeva kohta. Ettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil press@siseministeerium.ee või postiaadressil Pikk 61, 15065 Tallinn. Viimasel kahel juhul saab kasutada lisas olevat kandidaatide esitamise vormi. Kirja lisast leiate ka kodanikupäeva aumärgi väljaandmise korra.

Hanno Pevkur
siseminister

Kodanikupäeva aumärgi kirjelduse, andmise ja saamise kord

Taotluse vorm