Kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogrammi täiendav taotlusvoor

Postitatud 13/10/2015

Maavanem on oma 12. oktoobri 2015 korraldusega nr 1-1/2015/169 kuulutanud välja kogukondliku turvalisuse  2015. aasta väikeprojektide toetusprogrammi täiendava taotlusvooru.

Toetuse eesmärk on edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna  loomisel, suurendada sellealast koostööd ja aidata kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. Toetatava projekti maksimaalne summa on 3000 eurot. Konkreetse jaotuse otsustab maavanema moodustatud projektide hindamise komisjon.  Hiiu maakonnale on eraldatud 12 000 eurot. Esimeses taotlusvoorus (tähtaeg 27.09.2015) sai rahastuse kolm taotlust summas 8610 eurot. Täiendava taotlusvooru maht on seega 3390 eurot.

Täpne info maakondliku taotlusvooru ning vajalike vormide kohta on leitav Hiiu Maavalitsuse kodulehel https://hiiu.maavalitsus.ee/kogukondliku-turvalisuse-2015.-aasta-vaikeprojektide-toetusprogramm. Taotlus tuleb esitada maavalitsuse meiliaadressile info@hiiu.maavalitsus.ee hiljemalt 22.10.2015. Hiiu Maavalitsuse toetusprogrammi kontaktisik on arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Kaja Sõrmus.