XI Maapäev “Kuulakem külad kõnelevad”

Postitatud 01/06/2015

Eesti Külade MAAPÄEV ehk külade parlament on külaliikumise suursündmus, mille eesmärgiks on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal. Maapäeva kaudu jõuab maa- ja külaelu edendajate hääl kogukondadesse, omavalitsustesse, Riigikokku ja ministeeriumidesse ning rahvusvahelisele tasandile.
Kümne Maapäeva kokkuvõtteid loe trükisest “Eesti külade kümme Maapäeva”.

XI Maapäeva “Kuulakem, külad kõnelevad!” arutelude põhifookuses on tööhõive, elukestev õpe, turvalisus ning linna- ja külakogukondade koostöö.

Lisainfo:
Eha Paas, Maapäeva üldjuht eha@kodukant.ee
Janika Savi, Maapäeva assistent, kodukant@kodukant.ee
Riina Trumm, Järvamaa Kodukant, triina01@hot.ee
Anneli Kana, Maapäeva rahvusvahelise programmi korraldus, anneli.kana@kodukant.ee

Eesti külade XI Maapäev toimub 7.-9.augustil 2015.a. Säreveres, Järvamaal.

Täpsem info ja ajakava