UUDISED

Väike eelteade!

Postitatud | 30/11/2022

Väike eelteade!

Head Hiiumaa külad ja külade sädeinimesed! Ühendus Kodukant Hiiumaa teeb ettevalmistusi Hiiumaa aasta küla 2022 valimiseks! 28. novembril kinnitas Eesti Külaliikumine Kodukant oma üldkoosolekul Eesti aasta küla 2023 juhendi ja ankeedi. Nüüd saame Hiiumaa aasta küla valimise dokumendid üle vaadata ning vabariikliku konkursi juhendi ja ankeediga kooskõlla viia. Kui sinu küla (või külade piirkond) on viimase kahe aasta jooksul oma kogukonnas midagi ägedat teinud ja koraldanud, mida oleks tore ka teistega jagada, siis ootame teid kandideerima Hiiumaa aasta küla 2022 tiitlile. Võitja küla esitatakse kandideerima Eesti aasta küla 2023 tiitlile. Konkursi ja selle ajakava kuulutame välja 29. detsembril 2022 ning siis avalikustame Kodukant Hiiumaa kodulehel www.kkh.ee ja Facebooki kontol ka konkursi juhendi ja ankeedi. Eelnevatel aastatel on Hiiumaalt Eesti aasta küla tiitlile kandideerinud: 2015 – Kassari saare külad; 2017 – Kuriste külade piirkond; 2019 – Sõruotsa külad; 2021 – MUHVi külade piirkond. Infot eelmiste Eesti aasta küla konkursside kohat saab Külaliikumine Kodukant kodulehelt https://kodukant.ee/ Aasta küla konkurss. Loodame, et jõulueelses kiires ajas jõuate korraks mõelda ka oma küla(de) tegemistele ja peale konkursi väljakuulutamist esitate oma küla kandidatuuri Hiiumaa aasta küla 2022 konkursile! Ilusat jõuluootust soovides Ühendus Kodukant Hiiumaa...

loe edasi

Kohtumised 18. ja 19. novembril

Postitatud | 15/11/2022

Head Hiiumaa külade sädeinimesed ning kõik külaelu eest vedavad ja väärtustavad inimesed! MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa valis 2022. aasta suvel uue juhatuse. Juhatus on kolmeliikmeline – Heli Üksik, Ingrid Purge ja Helje Palm. Tehes uue juhatusega plaane jõudsime arusaamisele, et vaja on minna tagasi nn „juurte juurde“. Tahaksime tutvustada Hiiumaa Kodukanti ja ka iseennast ning saada Teilt tagasisidet Kodukant Hiiumaa kuvandi kohta. Et meie jutuajamised läheksid sujuvamalt, siis oleme Teile arvamuse avaldamiseks välja mõelnud mõned teemad, millele tahaksime vastuseid ja arvamusi, et siis nende järgi oma edasisi tegevusi planeerida. Teemad, mida tahaksime arutada on järgmised: Kodukant Hiiumaa kuvand – kas ja kuidas paistame oma liikmetele ja ka mitteliikmetele? Ootused Kodukant Hiiumaale – mida saame meie külaseltsidele pakkuda ja mida külaseltsid meilt ootavad (kui ootavad!?); Hiiumaa Külade päev – kas ja kui jah, siis kuidas? Uuendused on väga vajalikud. Nt saarlaste eeskujul Külla külla. Üks konkreetne küla (koos lähipiirkonna küladega), suurem külaelanike kaasatus? Koostöö Hiiumaa vallaga, Arenduskeskusega, Hiidlaste Koostöökoguga – kas ja kuidas? Kas maakondlikku Kodukanti on üldse vaja – lõpetavad Kodukant Saaremaa ja Kodukant Raplamaa (liitub LEADERiga). Mis on Kodukandi maakonnaorganisatsiooni ülesanne ja siht? Need on ainult mõned mõtted, aga oleme avatud kõikidele ettepanekutele ja arvamustele mis on tekkinud mõeldes Kodukant Hiiumaale. Et me Teie mõtteid ja arvamusi saaksime kuulda, siis oleme plaaninud neli kokkusaamist erinevates Hiiumaa piirkondades: Reedel, 18. novembril kell 11.00 Orjaku külamajas ja kell 14.00 Kuriste külamajas Laupäeval, 19. novembril kell 11.00 Kõrgessaare vanas vallamajas ja kell 14.30 Kuri koolimajas. Vali omale lähim kokkusaamiskoht või tule sinna kuhu sul on ajaliselt kõige sobivam tulla ning räägime koos elust-olust Hiiumaa külades ning sellest kas ja kuidas Kodukant Hiiumaa seda toetada...

loe edasi

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 4

Postitatud | 10/11/2022

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 4

Teisipäeval, 22.novembril kell 14.00 toimub Valgu Seltsimajas Hiiumaa Kodukandi projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” 4. õpituba “Pärandkultuuri mõiste ja väärtustamise tähtsus”. Koos tuletame meelde kadrijooksmise kombeid ja kadritoite.  Lektor Helgi Põllo. Eelregistreerimine estertammis@gmail.com või tel. 5648...

loe edasi

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 2

Postitatud | 23/10/2022

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 2

12. oktoobril toimus Kärdla kinosaalis Kodukant Hiiumaa projekti „Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” teine loeng/koolitus teemal “Õppimine hoiab vaimu virgena”. Lektoriteks olid Vilma Tikerpuu ja Hiiumaa Vallavalitsuse ennetusspetsialist Martina Martinson. Et samal päeval algas ka Täiskasvanud õppija nädal, siis tervitas õppijaid ETKA Andras Hiiumaa esindaja Jane Üksik. Osalejaid oli seekord 24. Järgmine loeng/koolitus teemal “Perekondliku ja kogukondliku mälu olemus. Mälu ja juured, identiteet, eesmärk ja tähtsus” toimub 28. oktoobril Kõpu rahvamajas ja lektoriks on Kadi Kiiver. Loengusarja toetab kohaliku omaalgatuse...

loe edasi

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” vol 3

Postitatud | 20/10/2022

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” vol 3

Reedel, 28. oktoobril 2022, algusega kell 14.00 toimub Kõpu külamajas Ühendus Kodukant Hiiumaa projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” kolmas loeng “Perekondliku ja kogukondliku mälu olemus. Mälu ja juured, identiteet, eesmärk ja tähtsus”. Lektoriks seekord  Kadi Kiiver. Loengusarja toetab kohaliku omaalgatuse programm.

loe edasi

Postitatud | 20/09/2022

14. septembril toimus Kassari rahvamajas projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” avaüritus ja esimene loeng. Hiiu-Läänemaa päästekeskuse juhataja Hannes Aasma käsitles teemat “Kuidas tegusteda kriisiolukorras? Kuidas saada hakkama kui ei ole elektrit, vett ega muud hädatarvilikku?”. Tal oli kaasas palju näitlikke vahendeid, mille abil toime tulla, kui pole vett, elektrit jne. Lisaks Liisa Pakosta koostatud raamat “Ise oled vana!”, milles võtavad sõna erinevate eluvaldkondade asjatundjad, aga ka lihtsad pensionärid ja mis on täis hästi lahti kirjutatud väärt tarkusi ja nõuandeid. Osales 31 inimest, kes jäid koolitusega väga rahule ja andsid teada, et said häid näpunäiteid. L. Tikk tõi esile vajaduse moodustada oma külas näiteks kümnest naabrist koosnevad grupid ja leppida kokku teavituse kord juhuks, kui asi võtab tõsise pöörde. Hannes Aasma kiitis mõtte heaks. Osalejad leidsid, et eakatele sobib koolitusteks varasem kellaaeg, et pimedaks ajaks koju jõuda. Järgmised koolitused/loengud toimuvad: – 12. oktoobril kell14.00 Kärdla Kultuurikeskuse kinosaalis “Õppimine hoiab vaimu virgena” . Lektor Vilma Tikerpuu. – 28. oktoobril kell14.00 Kõpu külamajas Kadi Kiiveri loeng “Perekondliku ja kogukondliku mälu olemus. Mälu ja juured, identiteet, eesmärk ja tähtsus”. Koolituste/loengute sarja rahastab kohaliku omaalgatuse...

loe edasi

Kodukant Hiiumaa üldkoosolek 16.06.2022 Valgul

Postitatud | 20/09/2022

Kodukant Hiiumaa üldkoosolek 16.06.2022 Valgul

16. juunil 2022 toimus Valgu seltsimajas Ühendus Kodukant Hiiumaa üldkoosolek. Koosolekul kinnitati ühenduse 2021. aasta majandusaasta aruanne ning valiti uus juhatus. Kodukant Hiiumaa juhatusse ei kandideerinud enam kauaaegne juhatuse esimees Ester Tammis ning juhatuse liige Viktor Rõbtšenko. Uues juhatuses jätkab Heli Üksik ning uuteks juhatuse liikmeteks valiti Ingrid Purge ja Helje Palm. Tartu Maakohtu registriosakonnas tehti vastav kanne 2. septembril 2022. Kodukant Hiiumaa liikmete ja uue juhatuse poolt tänasime Estrit ja Viktorit Hiiumaa külade päeval Kuristes. Tänutäheks tehtud töö eest ja et neil Kodukant Hiiumaa mitte meelest ei läheks, saavad mõlemad valida Taterma Taimeaiast omale meelepärase taime, et selle eest hoolitsedas ka tulevikus Kodukant Hiiumaad meenutada....

loe edasi

Eesti külade XIV Maapäev Nelijärvel 6.-7.august2022

Postitatud | 06/09/2022

Eesti külade XIV Maapäev Nelijärvel 6.-7.august2022

Eesti külade XIV Maapäeval Nelijärvel osales ka Hiiumaa üheksaliikmeline delegatsioon. Enne Nelijärvele jõudmist külastasime Ääsmäe küla, kus meid võtsid vastu Saue vallavanem Andres Laisk ja Ääsmäe Külakogu juht Ave Kruus ning Aldo Tatter, kes tutvustas Ääsmäe Kärajamaja ning Külakogu toimetamisi ja läbi viidud projekte. Peale Maapäeva avatseremooniat Nelijärvel jagunesid osalejad töötubadesse, et välja pakkuda sõnumid valitsusele/riigikogule, KOVidele ja külaliikumisele järgnevaks 2 aastaks. Päev lõppes õhtusöögiga “Harjumaa maitsed”, kus osales Vabariigi President ja esines folkansambel Uurikad ning õhtu jätkus peoga Harjumaa moodi ehk “Pealinna tulede kumas” ansambli Väliharf saatel. Teisel päeval, peale hommikuvõimlemist ja hommikusööki, toimus Märt Treieri juhtimisel arutelu “Aeg on alla laadida maaelu uus versioon 2,0”, millel osalesid Kohtla-Nõmme kooli direktor Mariliis Oder, Äksi kogukonna eestvedaja Tiina Tambaum, Eesti aasta küla 2021 Viskla külavanem Erkki Karjamaa ning küla- ja põllumees Navi külast Võrumaalt Ivari Padar. Peale arutelu toimus töötubade tulemuste hääletus ja esitleti hääletamine tulemusi – Külaliikumise suunised aastani 2024 (järgmise Maapäevani). Kuulutati välja järgmise Maapäeva korraldaja – kahe aasta pärast sõidame Võrumaale! ja enne koduteele asumist anti delegatsioonidele üle leivaküla üllatus Harjumaa moodi. Maapäeva lõputseremoonial osalesid maaeluminister Urmas Kruuse, siseminister Lauri Läänemets ja riigihalduse minister Riina Solman. Täname Külaliikumise Kodukant juhatust ja Harjumaa Kodukanti toreda ja hästi korraldatud Maapäeva eest! Hiiumaa delegatsiooni sõitu toetas kohaliku omaalgatuse programm. Fotod Jaanika Iljas                                         ...

loe edasi

Laiendatud üldkoosolek Kuristes

Postitatud | 25/11/2021

Laiendatud üldkoosolek Kuristes

Kutse                                                 Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ kutsub laiendatud üldkoosolekule, mis toimub 3.detsembril 2021 algusega kell 15.00 Kuriste Seltsimajas. Päevakord: Kogukonnakomisjon vallavalitsuse juures? Õppereisist Lääne-Harju valda, kus tutvusime vallavalitsuse juures tegutseva kogukonnakomisjoni tööga. Ester Tammis. Hiiumaa Kodukandi 2022.a. tegevuskavast; teemasid käsitlevad juhatuse liikmed 2.1. Kogukonnaliidrite tänasest võimekusest ja arenguvajadustest ning koostööst vallaga; 2.2. Hiiumaa 18.külade päeva korraldamisest; 2.3. Eesti Külade Maapäevast (Toetuse saanud KOP-projekt); 2.4. Väärikate ülikoolist Hiiumaa moodi. Tehtud eeltööst ja edasistest plaanidest; 2.5. oktoober 2022, Hiiumaa Kodukant- 20. Ettepanekud tähistamiseks. Võtame aja maha, sööme koos õhtust ja ajame juttu. Laiendatud üldkoosolekut juhib Viktor Rõbtšenko. Ametlik osa ca 1,5 h. Ootame osalema vallavalitsuse juhtivtöötajaid, kogukonnaliidreid ja MTÜ-de esindajaid ning kõiki, kellel on hoolimist ja soovi kohalikku elukorraldust parandada, tahet kuulata ja kaasa rääkida. Ühise õhtusöögi osalustasu on 3 eurot, mille saate üle kanda Ühendus Kodukant Hiiumaa arveldusarvele EE462200221020918922 (selgitusse kirjutage osalustasu) või tasuda kohapeal sularahas. Palun andke oma osalemissoovist teada 1.detsembriks heliuustalu@gmail.com või tel. 5691 2640, Heli Üksik Osalemisel võta kaasa ID kaart ja COVID tõend vaktsineerimise kohta!   Üldkoosolek Kuristes...

loe edasi

Teeme Ära talgupäev 1. mail 2021

Postitatud | 26/04/2021

Teeme Ära talgupäev 1. mail 2021

Teeme Ära 2+2 talgupäev – mis see on? Juba teist talgukevadet järjest oleme olukorras, kus riik on lukus ja inimesed peavad hoidma üksteisest eemale. Juba teist talgukevadet oleme pidanud Teeme Ära talgupäeva meeskonnaga kõik plaanid ja varuplaanid käigu pealt mitu korda ümber mõtlema, et lõpuks ikka neljandat moodi otsustada. Kuid me pole kordagi loobunud mõtlemast, kuidas saaks Teeme Ära talgupäeva raames kaasa aidata kõigi eestimaalaste heaolu ja aktiivse eluhoiaku püsimisele. Mullune maskitalgute algatuse üleskutse „Teeme Eesti viirusest puhtaks!“ andis inimestele Eestimaa eri paigus indu ise kaitsemaske õmmelda ning aitas tõsta teadlikkust näomaskide kasulikkusest viiruse leviku peatamisel. Teeme Ära talgupäeva kutsung oli tol külmal ja hirmust tiinel koroonakevadel üks neid kaasavaid üleskutseid, mis ei hirmutanud ning pakkus praktilise võimaluse, kuidas igaüks saaks selle nähtamatu vaenlase vastu võitlemisel midagi ise ära teha. Ikka selleks, et ühiselt kaasa aidata tavapärase elukorralduse taastumisele. Aasta hiljem peame tõdema, et tavapärase elukorralduse juurde ei ole me veel naasnud ja mine tea, kas päris endisel moel üldse naasemegi. Eksperdid ütlevad, et koroonaviirus on üks neid viiruseid, mis on tulnud, et jääda – meie peame lihtsalt õppima sellega koos elama. Kõike harjumuspärast ei saa ju ära jätta ja edasi lükata. Kokku ei saa me veel tulla, aga tegutsemisrõõmu ja ühistunnet vajame hädasti. Nii sündiski otsus, et järgides kõiki kehtivaid piiranguid korraldame tänavu Teeme Ära 2+2 talgupäeva. Lähedased ja hoolimine Jah, talguid on ikka peetud suuremas seltskonnaga kui kahekesi. Nii on see olnud ammusest ajast peale kuni viimaste aastateni, mil Teeme Ära talgupäev tõi üle Eesti kokku enam kui 2000 talgujuhi eestvedamisel üle 50 000 talgulise. Kas jätta talgutraditsioon katki või leida uus lähenemine, kuidas talguid korraldada – see on küsimus, mida on endalt küsinud ilmselt paljud talgujuhid üle Eesti. Inimesed on väsinud üksi kodudes ja eraldatuses olemisest, sisemine soov suhelda ja koos midagi ühendavat ette võtta istub enamikus meist sügaval sees. Kui kokku tulla aga ei saa, kuid kevadised tööd vajavad tegemist ja soov talgutel osaleda on suur, kuidas siis olukord lahendada? Lahendus on lihtne ning praegusel heitlikul ajal ühtlasi väga vajalik: pöörame tänavuse talgupäeva raames tähelepanu koostegutsemisele oma lähedaste, oma leibkonna, oma perega, et pakkuda üksteisele rohkem hoolimist, koostegutsemise rõõmu ja õlatunnet. Just seepärast valisimegi tänavuse talgukevade raames ainuvõimaliku kokkusaamise viisi: 2+2 talgupäev. Võtame igaüks ohjad enda kätte ja korraldame oma isikliku talgupäeva. Teeme neid töid ja tegemisi, mis on jõukohased oma pereringis ära teha. Ja loome ühist õlatunnet ka teistega kaugemal, pannes oma hoolivad talguteod kirja üle-eestilisele talgukaardile aadressil teemeara.ee. Nii saame anda oma tegemistest märku, innustada teisi ja veenduda ka ise, et meid – hoolivaid eestimaalasi – on palju, ehkki me üksteist vahetult ei näe. See teadmine, et meid on palju, annab jõudu keerulised ajad üle elada. Hingejõud ja vitamiinid Jõudu, eelkõige hingejõudu vajame me kõik sel segi paisatud elukorraldusega ajal, kus ühe nähtamatu viiruse tõttu näeme maailma enda ümber väga kiiresti muutumas. Kõik muutused ei ole siiski negatiivse märgiga. Käitume siis vastutustundlikult enda ja teiste suhtes, oleme tähelepanelikud, oleme visad ning paindlikud, sest iga muutus toob kaasa koos harjumatuga ka uusi avastusi, uutmoodi tegemise võimalusi. Hoides tähelepanu üksteisel, oleme ise toetavaks vitamiiniks oma lähedastele. Tänavune talgukevad – Teeme Ära 2+2 talgupäev – kannab praeguse kummalise aja märki, kuid hoiab talgutraditsiooni ja tugevdab kogukondi läbi selle, et me igaüks ise saame olla ja jääda tugevaks, rõõmsaks, hoolivaks. Hoiame koos üksteist ja oma loodust, selle liigirikkust...

loe edasi