Teade loengu ära jäämisest!

Ühendus Kodukant Hiiumaa teatab, et 21. veebruaril kell 16 Kärdla kinosaalis toimuva pidanud projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” loeng notariaalsetest tehingutest ja lepingutest JÄÄB ÄRA! Loeng toimub eeldatavasti märtsis! Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast!

Loe edasi

Hiiumaa Aasta küla 2022 valimine

Hiiumaa Aasta küla 2022 valimine

Ühendus Kodukant Hiiumaa kuulutas 29. detsembril 2022 toimunud üldkoosolekul välja Hiiumaa aasta küla 2022 konkursi. HIIUMAA AASTA KÜLA KONKURSI JUHEND KONKURSI EESMÄRK: Avaldada avalikku tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest, jagada laiemalt häid koguikonna toimimise praktikaid, aidata kaasa maaelu positiivse maine kasvule ning teadvustada maa- ja külaelu olulisust Hiiu maakonnas. KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD JA PÕHIMÕTTED HIIUMAA AASTA KÜLA aunimetus antakse ühele külale/külade piirkonnale või alevikule. Konkurss on seotud Kodukandi Aasta küla konkursiga, millele esitatakse igast maakonnas üks küla/külade piirkond. HIIUMAA AASTA KÜLA aunimetus omistatakse külale/külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. AASTA KÜLALE esitatavad tingimused (vt ankeeti) 3.1 nähtav kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul; 3.2 külaarenduslike ja kogukonda liitvate projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine, ajaloo talletamine; 3.3 tulemuslik koostöö kohaliku omavalitsusega; 3.4 tulemuslik koostöö paikkonnas toimetavate ettevõtjate ja teiste vabaühendustega; 3.5 avatus, tuntus ja positiivne maine maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil; 3.6 uuenduslike ja nutikate lahenduste rakendamine oma elukeskkonna arendamisel. KANDIDAATIDE ESITAMISE KORD4.1 Kandidaatide esitajateks võivad olla: – konkursil osaleda soovivad külakogukonnad (MTÜ-d, sihtasutused, seltsingud); – teised juriidilised isikud, sh kohalikud omavalitsused. Vajalik kooskõlastus ankeedis küla esindajaga. KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD 5.1 MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa väljastab avaliku konkursi teate HIIUMAA AASTA KÜLA nominentide esitamiseks oma liikmetele ja võrgustikule ning avalikustab juhendi 29. detsembril 2022 oma veebilehel www.kkh.ee. 5.2 Ettepanekud esitatakse MTÜ-le Ühendus Kodukant Hiiumaa 12.märtsiks 2023. 5.3 kandideerimiseks täidetakse Hiiumaa Aasta küla 2022 ankeet ja saadetakse see allkirjastatult e-kirjaga aadressile hiiumaakodukant@gmail.com. 5.4 MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa poolt moodustatakse hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse liikmed ning lisaks Hiiumaa Vallavalitsuse esindaja ja Hiiumaa Vallavolikogu esindaja. 5.5 Hindamiskomisjon hindab kandidaatide kirjalikke ankeete ja seejärel tutvub kandidaatidega kohapeal eelnevalt kokku lepitud ajal. 5.6 Hindamiskomisjon teeb otsuse Hiiumaa Aasta küla 2022 aunimetuse saaja kohta 25. märtsiks 2023. HIIUMAA AASTA KÜLA 2022 VÄLJAKUULUTAMINE 6.1 Hiiumaa Aasta küla 2022 kuulutatakse välja 25.märtsil 2023 võitnud küla(de)s kohapeal; 6.2 Hiiumaa Aasta küla 2022 esitatakse Eesti Aasta küla 2023 konkursile; 6.3 Hiiumaa aasta küla kandidaatide tutvustused ja konkursi kokkuvõte avalikustatakse kodulehel www.kkh.ee ja Kodukant Hiiumaa Facebooki lehel. AASTA KÜLA konkursi juhend on heaks kiidetud MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa üldkoosolekul 29.12.2022 Lisa 1 – Hiiumaa aasta küla 2022...

Loe edasi

Ühendus Kodukant Hiiumaa üldkoosolek ja 20. sünnipäeva tähistamine

Ühendus Kodukant Hiiumaa üldkoosolek ja 20. sünnipäeva tähistamine

Täna, 29.12.2022, pidas Ühendus Kodukant Hiiumaa Käinas, Rannu pubis üldkoosolekut ja tähistas ühenduse 20. sünnipäeva. Üldkoosoleku päevakorras oli kaks teemat: 1. Üldkoosolekul osalenud liikmete arvates võib Kodukant Hiiumaa juhatus oma tegevustes juhinduda Kodukant Hiiumaa tegevuskavast aastani 2025 ja uut arengukava ei ole mõtekas praegu koostama hakata; 2. Kodukant Hiiumaa kuulutas välja Hiiumaa Aasta küla 2022 valimise! Aasta küla valimise juhend ja kandideerimise ankeet avaldatakse Kodukant Hiiumaa kodulehel. Info konkursi kohta avaldatakse Hiiu Lehes, Hiiumaa Teatajas ja sotsiaalmeediakanalites. Seejärel tähistasime üheskoos Ühendus Kodukant Hiiumaa 20. sünnipäeva. Kodukant Hiiumaa esimesed 10 tegevusaastat on kokku võetud kogumikus “Kodukant Hiiumaa, ajast aega…..”. Viimase 10. aasta tegemistest andis ülevaate juhatuse liige Heli Üksik. Kodukant Hiiumaa asutamist meenutas asutajaliige Andres MIller ja kauaaegne juhatuse esimees Ester Tammis meenutas aastaid Kodukant Hiiumaa juhatuses. Ester Tammisel palusime lahti lõigata ka sünnipäevatort. Kuigi kutsel oli kirjas, et palume lilli ja kingitusi mitte tuua, siis Hiiumaa Vallavolikogu ja Vallavalitsuse poolt saime siiski kingituseks kommikarbi ja mälupulga, kuhu kogu Kodukant Hiiumaa ajalugu peaks ära mahtuma ning endine juhatuse liige Viktor Rõbtšenko poolt oli kokku pandud 25. minutine pildigalerii viimase 10 aasta üritustest, mida vaatasime sünnipäevatordi söömise kõrvale. Ja kingitud mälupulk läks ka kohe kasutusse, et Viktori tehtud kingitus vastu võtta. Aitäh kõigile, kes vaatamata libedatele teedele täna Käinas kohal olid! Suur tänu ja sügav kummardus kõigile asutajaliikmetele ning Kodukant Hiiumaa liikmetele. Mäletades ja väärtustades minevikku vaatame optimistlikult...

Loe edasi

Väike eelteade!

Väike eelteade!

Head Hiiumaa külad ja külade sädeinimesed! Ühendus Kodukant Hiiumaa teeb ettevalmistusi Hiiumaa aasta küla 2022 valimiseks! 28. novembril kinnitas Eesti Külaliikumine Kodukant oma üldkoosolekul Eesti aasta küla 2023 juhendi ja ankeedi. Nüüd saame Hiiumaa aasta küla valimise dokumendid üle vaadata ning vabariikliku konkursi juhendi ja ankeediga kooskõlla viia. Kui sinu küla (või külade piirkond) on viimase kahe aasta jooksul oma kogukonnas midagi ägedat teinud ja koraldanud, mida oleks tore ka teistega jagada, siis ootame teid kandideerima Hiiumaa aasta küla 2022 tiitlile. Võitja küla esitatakse kandideerima Eesti aasta küla 2023 tiitlile. Konkursi ja selle ajakava kuulutame välja 29. detsembril 2022 ning siis avalikustame Kodukant Hiiumaa kodulehel www.kkh.ee ja Facebooki kontol ka konkursi juhendi ja ankeedi. Eelnevatel aastatel on Hiiumaalt Eesti aasta küla tiitlile kandideerinud: 2015 – Kassari saare külad; 2017 – Kuriste külade piirkond; 2019 – Sõruotsa külad; 2021 – MUHVi külade piirkond. Infot eelmiste Eesti aasta küla konkursside kohat saab Külaliikumine Kodukant kodulehelt https://kodukant.ee/ Aasta küla konkurss. Loodame, et jõulueelses kiires ajas jõuate korraks mõelda ka oma küla(de) tegemistele ja peale konkursi väljakuulutamist esitate oma küla kandidatuuri Hiiumaa aasta küla 2022 konkursile! Ilusat jõuluootust soovides Ühendus Kodukant Hiiumaa...

Loe edasi

Kohtumised 18. ja 19. novembril

Head Hiiumaa külade sädeinimesed ning kõik külaelu eest vedavad ja väärtustavad inimesed! MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa valis 2022. aasta suvel uue juhatuse. Juhatus on kolmeliikmeline – Heli Üksik, Ingrid Purge ja Helje Palm. Tehes uue juhatusega plaane jõudsime arusaamisele, et vaja on minna tagasi nn „juurte juurde“. Tahaksime tutvustada Hiiumaa Kodukanti ja ka iseennast ning saada Teilt tagasisidet Kodukant Hiiumaa kuvandi kohta. Et meie jutuajamised läheksid sujuvamalt, siis oleme Teile arvamuse avaldamiseks välja mõelnud mõned teemad, millele tahaksime vastuseid ja arvamusi, et siis nende järgi oma edasisi tegevusi planeerida. Teemad, mida tahaksime arutada on järgmised: Kodukant Hiiumaa kuvand – kas ja kuidas paistame oma liikmetele ja ka mitteliikmetele? Ootused Kodukant Hiiumaale – mida saame meie külaseltsidele pakkuda ja mida külaseltsid meilt ootavad (kui ootavad!?); Hiiumaa Külade päev – kas ja kui jah, siis kuidas? Uuendused on väga vajalikud. Nt saarlaste eeskujul Külla külla. Üks konkreetne küla (koos lähipiirkonna küladega), suurem külaelanike kaasatus? Koostöö Hiiumaa vallaga, Arenduskeskusega, Hiidlaste Koostöökoguga – kas ja kuidas? Kas maakondlikku Kodukanti on üldse vaja – lõpetavad Kodukant Saaremaa ja Kodukant Raplamaa (liitub LEADERiga). Mis on Kodukandi maakonnaorganisatsiooni ülesanne ja siht? Need on ainult mõned mõtted, aga oleme avatud kõikidele ettepanekutele ja arvamustele mis on tekkinud mõeldes Kodukant Hiiumaale. Et me Teie mõtteid ja arvamusi saaksime kuulda, siis oleme plaaninud neli kokkusaamist erinevates Hiiumaa piirkondades: Reedel, 18. novembril kell 11.00 Orjaku külamajas ja kell 14.00 Kuriste külamajas Laupäeval, 19. novembril kell 11.00 Kõrgessaare vanas vallamajas ja kell 14.30 Kuri koolimajas. Vali omale lähim kokkusaamiskoht või tule sinna kuhu sul on ajaliselt kõige sobivam tulla ning räägime koos elust-olust Hiiumaa külades ning sellest kas ja kuidas Kodukant Hiiumaa seda toetada...

Loe edasi

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 4

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 4

Teisipäeval, 22.novembril kell 14.00 toimub Valgu Seltsimajas Hiiumaa Kodukandi projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” 4. õpituba “Pärandkultuuri mõiste ja väärtustamise tähtsus”. Koos tuletame meelde kadrijooksmise kombeid ja kadritoite.  Lektor Helgi Põllo. Eelregistreerimine estertammis@gmail.com või tel. 5648...

Loe edasi