Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsub üles saatma fotosid külaplatsidest

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsub üles saatma fotosid külaplatsidest

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsub üles saatma fotosid külaplatsidest Kuni 23. veebruarini 2019. aastal ootab Eesti Vabaõhumuuseum fotosid külaplatsidest, olgu need siis rajatud kas tänavu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks või juba varem puhtast rõõmust ja soovist luua paik oma küla rahvale kooskäimiseks. Tegu võib olla nii tavafoto, droonifoto kui ka ajaloolise fotoga (eelnevalt skaneeritud). Külaplatsid ehk külavainud on hea näide sajandite pikkusest traditsioonist, kuidas ühiseid kooskäimiskohti on loodud. Valik piltidest leiab kasutust hetkel koostatava Eesti inimarengu aruande kogumikus, mis seekord keskendub avalikule ruumile ja demokraatiale. Fotod, mis ei lähe avaldamisele kogumikus, talletatakse igal juhul Eesti Vabaõhumuuseumi kogudes elektrooniliselt ja muudetakse läbi muuseumide infosüsteemi MUIS kõigile kättesaadavaks. Kindlasti koostame neist piltidest ka rändnäituse, mida saab siis eksponeerida üle Eesti.”’ Fotosid külaplatsidest palume saata aadressile maaarhitektuur@gmail.com tähtajaga 23. veebruari 2019. Foto puhul palume näidata faili nimes, millist külaplatsi on jäädvustatud, aastaarv, mil foto tehtud ning oma nimi, nt Vaiatu_ 2018_ Alli Kask. Meilitekstis palume lisada võimalusel ka täiendavat informatsiooni nagu näiteks ehitistega (kõlakojad, lipualused, kiiged jne) seotud arhitektid ja ehitajad, kui on teada. Huvitav on ka lisainformatsioon, milles teave rahastusallikate kohta (LEADER, PRIA, KOP, KÜSK, EV100, Liikumine Kodukant või koguni esimese Eesti Vabariigi ajal kodukaunistamise kampaania toetused, jne). Eelkõige palume aga sinna kirja panna pildi saatja kontaktandmed. Fotode saatjate vahel loositakse välja kolm Eesti Vabaõhumuuseumi perepiletit 2019. aastaks. Foto: Kaur Kemberg, 2011 Lisainformatsiooni saate vajadusel samalt aadressilt maaarhitektuur@gmail.com. Elo Lutsepp SA Eesti Vabaõhumuuseum Maaarhitektuuri keskuse juhataja Mob +372 53 444 769 www.evm.ee...

Loe edasi

Kogukonna ühisseminar

Kogukonna ühisseminar

Head vallakodanik! Kutsume Sind kogukonna ühisseminarile, mis toimub Hiiumaa valla aastapäeva ja TÕN-i raames neljapäeval, 25.oktoobril Lauka rahvamajas. Osalemiseks registreeri end aadressil...

Loe edasi

Kandideeri erivajadustega inimeste abistamise vabatahtlikuks

Eesti Külaliikumine Kodukant alustab oktoobris hanke “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine“ raames vabatahtlike kaasamisega. Saame pakkuda vabatahtlikku toetust täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele. Lisaks Hiiumaale on testimisse kaasatud veel viis maakonda: Harjumaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa ja Võrumaa. Kandideerimisel tuleb täita avaldus, mille leiab Vabatahtlike Väravast kuulutuste alt. (vaata  https://vabatahtlikud.ee/kuulutus/4962/  ) Kes arvutis avaldust täita ei saa, võib helistada meie koordinaatorile Ingrid Purgele, temaga kohtuda ning täita avalduse paberil. Koordinaator võtab kõigi soovijatega ühendust, vesteldakse ja koos tehakse otsus, kas meie pakutu vabatahtlikule sobib. Omalt poolt pakume sobilikele kandidaatidele  sissejuhatavat koolitust ja juhendamist ning võimalust vabatahtlikuna enesele ja teistele head teha. Vabatahtlike pakutavad teenused ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. Pakume vabatahtlikele võimalust olla hoolekandeteenuste juures tuge vajavale inimestele seltsiliseks, saatjaks ja toetajaks lihtsamates kodutöödes,  inimesega juttu ajada või jalutama minna, saata teda poes, ametiasutuses või mõnel üritusel. Kellele meie tegevused võiks sobida? Sellised tegevused sobivad hästi eakamatele inimestele, kel lapsed juba suureks kasvatatud ja vaba aega rohkem. Mitmel pool maailmas läbiviidud uuringud näitavad, et vanemas eas vabatahtlikena tegutsevatel inimestel on parem tervis ning rahuldust pakkuvamad peresuhted kui neil inimestel, kes vabatahtlikud ei ole. Samuti sobivad vabatahtlikeks gümnaasiumi- ja ülikoolinoored.“Vabatahtlik tegevus pakub suurepärast võimalust juba noorena proovida, milline töövaldkond sobib ja milline mitte. Kutsekooli õpilane või tudeng saab vabatahtlikuna hoolekandesüsteemis tegutsedes suurepäraseid kogemusi, mis kuluvad ära edasises tööelus.  Miks mitte teha oma kooli loovtööde, seminaride raames vabatahtliku tegevust talletades näiteks eakate inimeste lugusid, nende oskuseid ja teadmisi?” Ootame aktiivselt osalema ka kogukondi, nii abivajajatest teada andes kui ka omalt poolt vabatahtlikena oma kogukonna inimestele appi minnes. Nii saame oma kogukonnas elavaid inimesi toetada võimalikult kaua olema aktiivsed ja elama oma kodus.  Teame, et juba täna mitmetes kogukondades vabatahtlik  tegevus toimib, kutsume ennast meile teada andma ja liituma hanke tegevustega, et ka kõik juba tegutsevad vabatahtlikud saaksid koolitust, sõidukulude hüvitist ning oma kogemusega panustada mudeli arendamisse. Kõigil, kel huvi tekkis, palume endast märku anda juba oktoobris. Vabatahtlikele mõeldud sissejuhatav koolitus  toimub 3.-4. novembril. Lisainfo: Ingrid Purge, Hiiumaa koordinaator, sydamepesa@gmail.com, tel: +372  5695 4846 Vaata lisa meie kodulehelt:...

Loe edasi