Kodukant Hiiumaa jõulutervitus

Kodukant Hiiumaa jõulutervitus

Head külaelu liigutajad! Üks aastaring saab jälle ümber. Igal külaseltsil on oma mõõdupuu, mille järgi seda aastat hinnata. Ees on uued sihid ja head kavatsused. Meie endi käes on võimalus külaelu paremaks muuta.Uutele väljakutsetele vastuastumiseks on vaja koguda rammu. Selleks sobib jõuluaeg oma meeleoluga hästi.  Soovime,  et meil kõigil oleks nende jõulude ajal võimalus olla rohkem oma pere ja lähedastega. Rahulikke jõule igasse kodusse! Kordaminekuid seltsielus uuel aastal! Hiiumaa Kodukandi...

Loe edasi

Kodukant Hiiumaa laiendatud üldkoosolek

Kodukant Hiiumaa laiendatud üldkoosolek

Kutse Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ laiendatud üldkoosolekule Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ kutsub kokku küla- ja seltsielu eestvedajad, kogukonnaliidrid ja partnerid, kellega toimetame koos ühise eesmärgi – „Kogu Eesti peab elama“ – nimel Külaelu ja Kodukant organisatsioonina on pidevas arengus. See, mis toimis eile, ei pruugi täna enam sobida; mõned asjad on lihtsalt ajale jalgu jäänud… 1990-ndatel särtsakate sädeinimeste poolt „liikvele lükatud“ külaliikumine on küll aastatega palju muutunud, kuid põhieesmärgid, mille keskmes on maainimene ja alt-üles protsessid: inimeste kaasatus, kohaliku omaalgatuse toetamine ja koostöövõrgustike loomine, on jäänud samaks. Rahvatarkus ütleb, et ei ole midagi püsivamat kui muutused. Saame kokku 6.detsembril kl.16.00 Valgu seltsimajas, et arutleda ja vajadusel võtta vastu otsuseid järgmistes teemades: Hiiumaa külade päev vajab „uut kuube“. Aegunud arengukavadest külades/piirkondades. Kodukant Hiiumaa tegevusest, kehtivast arengukavast (2015-2020) ja uue arengukava algatamisest. Kodukandi roll kogukonnas, koostöö KOV-iga. Külavanema teema: statuut on olemas. Kas me hoolime oma külast/külade piirkonnast, tunnetame arenguvajadusi ja soovime valida külavanema, kes on KOV-i poolt tunnustatud kontaktisik külas? Turvaline Hiiumaa küla. Koostöövajadused ja –võimalused. Et meie arutelu oleks viljakam, siis ootame Teid aktiivselt kaasa mõtlema/rääkima.  Tore oleks saada ettepanekuid toodud teemade käsitluse osas või teadet valmisolekust sõnavõtuks kokkusaamisele eelneval perioodil.            Külaelu areng – see on kogukonna kokkuleppe küsimus. Et oskaksime katta kohvilaua, palun andke oma tulekust teada 4.detsembriks Helile tel. 5691 2640 või e-posti teel heliuustalu@gmail.com Rõõmsa ja olulise...

Loe edasi

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsub üles saatma fotosid külaplatsidest

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsub üles saatma fotosid külaplatsidest

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsub üles saatma fotosid külaplatsidest Kuni 23. veebruarini 2019. aastal ootab Eesti Vabaõhumuuseum fotosid külaplatsidest, olgu need siis rajatud kas tänavu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks või juba varem puhtast rõõmust ja soovist luua paik oma küla rahvale kooskäimiseks. Tegu võib olla nii tavafoto, droonifoto kui ka ajaloolise fotoga (eelnevalt skaneeritud). Külaplatsid ehk külavainud on hea näide sajandite pikkusest traditsioonist, kuidas ühiseid kooskäimiskohti on loodud. Valik piltidest leiab kasutust hetkel koostatava Eesti inimarengu aruande kogumikus, mis seekord keskendub avalikule ruumile ja demokraatiale. Fotod, mis ei lähe avaldamisele kogumikus, talletatakse igal juhul Eesti Vabaõhumuuseumi kogudes elektrooniliselt ja muudetakse läbi muuseumide infosüsteemi MUIS kõigile kättesaadavaks. Kindlasti koostame neist piltidest ka rändnäituse, mida saab siis eksponeerida üle Eesti.”’ Fotosid külaplatsidest palume saata aadressile maaarhitektuur@gmail.com tähtajaga 23. veebruari 2019. Foto puhul palume näidata faili nimes, millist külaplatsi on jäädvustatud, aastaarv, mil foto tehtud ning oma nimi, nt Vaiatu_ 2018_ Alli Kask. Meilitekstis palume lisada võimalusel ka täiendavat informatsiooni nagu näiteks ehitistega (kõlakojad, lipualused, kiiged jne) seotud arhitektid ja ehitajad, kui on teada. Huvitav on ka lisainformatsioon, milles teave rahastusallikate kohta (LEADER, PRIA, KOP, KÜSK, EV100, Liikumine Kodukant või koguni esimese Eesti Vabariigi ajal kodukaunistamise kampaania toetused, jne). Eelkõige palume aga sinna kirja panna pildi saatja kontaktandmed. Fotode saatjate vahel loositakse välja kolm Eesti Vabaõhumuuseumi perepiletit 2019. aastaks. Foto: Kaur Kemberg, 2011 Lisainformatsiooni saate vajadusel samalt aadressilt maaarhitektuur@gmail.com. Elo Lutsepp SA Eesti Vabaõhumuuseum Maaarhitektuuri keskuse juhataja Mob +372 53 444 769 www.evm.ee...

Loe edasi

Kogukonna ühisseminar

Kogukonna ühisseminar

Head vallakodanik! Kutsume Sind kogukonna ühisseminarile, mis toimub Hiiumaa valla aastapäeva ja TÕN-i raames neljapäeval, 25.oktoobril Lauka rahvamajas. Osalemiseks registreeri end aadressil...

Loe edasi