Päästeameti projektikonkurss

Postitatud 15/10/2014

Päästeameti projektikonkurss

Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi mittetulundusühendustele eesmärgiga kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmiseks õnnetuste vähendamise nimel. Projektikonkursil läheb jagamisele üle 40 000 euro.
Päästeameti ennetustöö osakonna eksperdi ja projekti peakoordinaatori Tiina Laube sõnul näitab iga-aastane konkurss, et meie hulgas on palju aktiivseid inimesi, kes soovivad panustada enda kogukonna turvalisusse. „Toetavate projektide kaudu soovime anda inimestele teadmisi õnnetuste ennetamiseks ning oskusi nendega toimetulekuks. Just koos aktiivsete kodanikeühendustega saame aidata lahendada kohalikke tule- ja veeohutusprobleeme ning jõuame suurema hulga abivajajateni,“ lisas Laube.

Tänavune projektikonkurss on järjestikuliselt juba 14. Kokku on eelneva kolmeteistkümne aasta jooksul esitatud 377 taotlust, millest toetuse on saanud 124 tegevust. Eelmisel aastal esitati Päästeametile kokku üheksa projektitaotlust, millest kolm said ka toetuse.
Kodanikeühenduste tule- ja veeõnnetuste ärahoidvaid projektitaotlusi oodatakse Päästeametisse 1.detsembriks 2014. Taotlemise tingimused, vormid ja juhised leiab Päästeameti kodulehelt www.paasteamet.ee.

Lisainfo:

Tiina Laube

Päästeamet

Ennetustöö osakond

Projektikonkursi peakoordinaator

510 0434

tiina.laube@rescue.ee