Kodanikuühenduste tunnustamine

Postitatud 26/11/2015

Kodanikuühenduste tunnustamine

Kodanikupäeval, 26.novembril tunnustati Hiiumaa parimaid kodanikeühendusi ja vabatahtlikke

Parim kodanikuühendus 2015

Nominendid:

Mittetulundusühing Tubala Küla Selts

Mittetulundusühing Hiiumaa Kino

Kõpu piirkonna arendusselts Valguskiir

Mittetulundusühing Hiiumaa Teabekapital 

MTÜ Hiiumaa Teabekapitali. 2015 aastal päädis enam kui kümneaastane uurimis-, korraldus- ja kirjastustöö hiidlaste jaoks märgilise tähendusega trükisega – Hiiumaa Koguteosega. Valminud koguteos on tõepoolest hiiglasliku töö vili: 1360 lehekülge illustreeritud kõvakaanelist raamatut on kümnete autorite ja mitmete toimetajate käe all koosatud ja korduvalt kontrollitud ning trükki antud kujul lugejale esitatud. http://koguteos.ee/

Uuenduslik algatus 2015

Nominendid:

Hiiu Öko

Valmis maailma esimene hiiu keele sõnaraamat. http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/valmis-maailma-esimene-hiiu-keele-sonaraamat?id=70718479

Kaie Pranno ja Hiiumaa Pärimusait 

Emmastes avatud ait, kus pakutakse nii kultuuriprogrammi, õppetegevust lastele kui toimuvad igalaupäevased laadad, kus kohalikku toodangut müüakse. Tehakse koostööd nii kooli, noortekeskuse ja lastega, kui ka päevakeskuse ja eakatega. Pärimusait valmis vabatahtlike panuse läbi ja toimetab samuti suuresti selle kaudu. Aga uus ja uuenduslik hingamine, mis see Emmaste piirkonnale andnud on, on hindamatu. Tubli kodanik võttis asja ette: rentis aida ja tegi selle korda. Suvel toimusid seal kontserdid, toimetas väike kohvik, käsitöö- ja omatoodangu pood, taluturg. Sügisel käivitus esimene haridusprogramm Pärimusaidas, mis suunatud õpilastele: Rahvakalendriliste tähtpäevade tutvustamine ja teemaürituste  korraldamine.

Koosmeele kandjad 2015

Nominendid:

Loode- Hiiumaa Külade Selts

Mittetulundusühing Hiiumaa Kino

Hiiumaa Lastekaitse Ühing

Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts

(rahastuse leidmine, et osta Soomest kasutatud päästelaev). Sektoritevaheliseks saab lugeda MTÜ, maavalitsuse, kohalike omavalitsuste ja riigi koostööd.

Pärandikandja 2015

Nominendid:

Sõruotsa Külaselts

Mittetulundusühing EMSI

Helen Kõmmus

Hiiumaa Pärimusait

Mittetulundusühing Hiiumaa Muinsuskaitse Selts

Mittetulundusühing HIIU ÖKO 

Hiiu Öko  ettevõtmised 2015 aastal on kantud tõelisest armastusest hiiu keele ja rahvapärandi vastu: Hiiu keele sõnastik ja etendus Mamma lood. Mõlema sooritusega lennutas Hiiu Öko hiiu kultuuri Eesti kultuurimaastiku tippu. Hiiu keele sõnastiku väljaande mitu trükki müüdi läbi kui soojad saiad nii saarel kui mandri-Eestis, sõnastiku koostaja Paul Koklat tunnustas President Valgetähe ordeni IV järguga. Etendusega Mamma lood pidid esinejad Margus Tabor ja Järvi Kokla andma suve jooksul lugematu arv kordi lisaetendusi, kuuldavasti on vaatajate tungival soovil ka 2016 aastale plaanitud etenduste kordused. Mida muud, kui tugevat jälge Hiiu pärandi säilitamisel need saavutused tähendavad

Hiiu keele ja meele säilitamise eest – Hiiu keele sõnaraamat ja Mamma lood.

Hiiu keele sõnaraamat on hindamatu kultuuripärand praegustele ja tulevastele põlvedele. Need mõlemad on  sündmused, mis paistavad kaugele üle koduaia, äratavad huvi ja imetlust ning austust tegijate vastu.

Parim vabatahtlik organisatsioon 2015

Nominendid:

Mittetulundusühing Insula Deserta motoklubi

Emmaste Põhikool

Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts

Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskond 

Hiiumaa naiskodukaitsjaid on näha kõigil suurmatel üritustel nii korraldaja kui kaasaaitajana.

Suurim algatus oli mullu Aasta isa valimine ja selle päeva tähistamine.

Tänavu jätkatakse aasta isa valimist. Lisaks oli suursündmuseks paraad Kärdlas, kus naiskodukaitsjaid sai näha rivis marssimas, üritust ette valmistamas ja pärast toitlustamas.

Parim vabatahtlik 2015

Nominendid:

Svetlana Reinmets

Õie Laksberg

Harda Roosna

Heli Tuisk 

inimene, kelle ööpäevas on rohkem kui 24 tundi. Ta jõuab tegeleda- sealjuures vastutusrikka põhitöö kõrvalt!- Kaitseliidu organisatsioonidega (Naiskodukaitse, Kodutütred, Noored Kotkad), sulgpallitreeningutega, ratsutamisega, s.h võistluste ja treeningute korraldamisega; tantsib rahvatantsu ja esineb oma trupiga; lööb kaasa erinevate ürituste korraldamisel- nt Hiiu Folk, kus olnud aastaid valdkonnajuht. Ta on ka vabatahtlik abipolitseinik. Heli kohta kehtib ütlus, et kes teeb, see jõuab.

Kodanikuühiskonna toetaja 2015

Nominendid:

Tiit Asumets ja AS DALE LD. – Emmaste vallas (ja tõenäoliselt kaugemalgi) ürituste ja võistluste järjepideva toetamise eest. Nii nõu, aga ühenduste jaoks veel olulisemgi, rahaliselt.