Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor on avatud!

Postitatud 01/09/2014

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor on avatud!

Meil on rõõm teatada, et jällegi on käes aeg, mil KÜSK ja maavalitsused üle Eesti ootavad vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi raames taotlema toetust kogukonda ja elukeskkonda edendavate projektide elluviimiseks.

Siseministeeriumi valitsemisalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on tugevdada kohalikku arengut ja kogukondade elujõulisust kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Selgi korral saab toetust taotleda kahest meetmest:

  • ·         Kogukonna arendamiseks
  • ·         Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamiseks

Mõlema meetme puhul on toetuse piirsummaks 2000 eurot. Rahalise omafinantseeringu määr peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ning sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks kl 16.30 asukohajärgsele maavalitsusele.

Rohkem teavet taotlemise korra, tingimuste ja taotlusvormide kohta saab http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop14-sygisvoor  ja peatselt algavatelt infopäevadelt.

Lisainfot saab küsida Tarmo Treimanilt tarmo.treiman@kysk.ee, tel 6560487; 53013652  ja maavalitsustest.

Martin Laidla
Infoassistent

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Tel 6560469; 58679175
www.kysk.ee