Toetus projektile “Veeohutuse koolitused ja seminar Hiiumaal”

Postitatud 08/02/2016

Toetus projektile “Veeohutuse koolitused ja seminar Hiiumaal”

Kodukant Hiiumaa sai toetuse projektile “Veeohutuse koolitused ja seminar Hiiumaal”, mis sündis taas koostöös politsei- ja päästeametiga
Projekti eesmärgiks on tõsta Hiiumaa kalastajate ohuteadlikkust, vältimaks õnnetusi vees
Selleks:
1) personaalne lähenemine harrastus- ja rannakaluritele, selgitamaks välja nende teadmisi ja hoiakuid veeohutuse alastes küsimustes;
2) viiakse läbi kolm veeohutusalast koolitust, mis koosnevad nii teooriast kui praktikast;
3) Üle-Hiiumaaline koostööseminar projekti tulemuste hindamisteks, osalejatele tagasisidestamiseks ning veeohutusalase edasise tegevuse planeerimiseks